Göm menyn

Hur påverkar alkohol hjärnan - finns det nya behandlingsmetoder mot beroende?

Trots allt större kunskap om alkohol- och drogmissbruk som en beroendesjukdom så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling av sjukvården. Markus Heilig, professor, föreläser den 22 oktober om forskning som kan leda till nya behandlingar mot beroende.

Att missbrukare inte får rätt vård är obegripligt och oändligt sorgligt, tycker Markus Heilig, psykiater och världsledande beroendeforskare . 
Han har skrivit en bok om kopplingen mellan hjärnan, alkoholen och drogerna. 

heilig– Människor dör, skadas svårt av sitt missbruk och många i deras omgivning drabbas hårt. Att då inte behandla dem utifrån den medicinska kunskap vi har idag är oacceptabelt både ur ett mänskligt, ekonomiskt och medicinskt perspektiv.

Det finns någon slags samlad förtvivlan hos Markus Heilig när han säger detta. Han har mött oändligt många patienter med missbruksproblematik och hans forskning kretsar kring alkohol- och drogberoende. I sommar har han flyttat från USA till Linköping där han nu ska leda uppbyggandet av ett centrum för neuroforskning för att ytterligare fördjupa världens kunskaper kring beroendesjukdomar.

Trots att stora landvinningar gjorts inom det medicinska området så är det bara en försvinnande liten minoritet av alla alkohol-och drogberoende som får ta del av läkemedel och annan medicinsk behandling, menar han.

– Sjukvården tar hand om det akuta tillståndet men sedan skickas patienterna tillbaka till socialtjänsten och till en behandling som sällan ger några bestående resultat.

Markus Heilig är inte ute efter att klanka ner på socialtjänstens insatser, samarbetet mellan sjukvård och socialtjänst kan fungera bra, det vet han. Däremot ställer han frågan varför politiker och tjänstemän inte tar till sig den vetenskapligt baserade kunskap som finns inom beroendeforskningen och låter fler utsatta människor få en behandling som verkligen kan hjälpa mot deras missbruk.

– Det finns åtminstone tre, fyra läkemedel mot framför allt alkoholberoende, men även några på opiatområdet. En kombination av läkemedel och vetenskapligt beprövade psykologiska behandlingar under några år gör att oddsen för att bryta beroendet blir mycket större.

Han jämför med depressionssjukdomarna.
– Det var länge fult att vara deprimerad. Men med de nya läkemedlen mot depression förändrades synen delvis, plötsligt fanns mediciner som många blev hjälpta av och som media lyfte fram. Allt fler klev fram och ville ta del av medicinerna, stigmatiseringen kring de sjukdomarna var inte längre lika stark.

Markus Heilig önskar att något liknande kunde hända kring beroendesjukdomarna. Det är en anledning till att han har skrivit boken ”Alkohol, droger och hjärnan”, riktad till allmänheten.

– Jag hoppas att den ska bidra till att de medicinska kunskaper som finns börjar utnyttjas och att de behandlingar inom socialtjänsten och hos privata vårdgivare som är dyra och meningslösa tas bort.

Sedan 1950-talet har det varit känt att alkohol- och drogberoende är kopplat till hjärnans belöningssystem, många får oerhörda kickar av sitt drickande eller drogande. I boken beskriver Markus Heilig de nya medicinska landvinningarna inom området. Däribland hur risken för återfall är kopplad – inte till hjärnans belöningssystem – utan till dess stress- och orossystem.

– Belöningssystemen spelar roll i inledningsfaserna av beroendesjukdomarna. Men när väl beroendet grundlagts så förlorar de sin betydelse, någon kick uppstår inte längre. När människor haft ett beroende under lång tid så aktiveras istället hjärnans stress- och orossystem oerhört snabbt. Det innebär att mycket små stimuli kan dra igång de systemen, till exempel en irritation på jobbet eller en missad buss. När väl dessa system i hjärnan triggats igång är risken för återfall stor.

Bok Alkohl droger och hjärnanEn förhoppning i Markus Heiligs forskargrupp är därför att kunna utveckla metoder som kan gripa in i hjärnans stressystem och på så vis minska ner aktiviteten där till en lägre nivå. På så vis skulle risken för stress och obehag, och därmed återfall, minska. Andra nyheter inom beroendeforskningen handlar bland annat om de stora framsteg som görs inom det tvärvetenskapliga samarbetet, däribland hur beslutsfattandet påverkas av sociala faktorer och neuroekonomi – hur hjärnan hanterar riskfyllda beslut.

– Om flera får kännedom om hur kugghjulen i hjärnan fungerar när alkohol och droger tar över så borde det leda till ny och bättre behandling, är Markus Heiligs förhoppning.

Det finns flera skäl till att han skrivit en bok riktad till allmänheten.

– Att sprida kunskap är så viktigt. Folkbildning är ett av de finaste orden i det svenska språket, tycker jag. Och jag önskar att jag kan bidra till att folk ser med nya ögon på människor med beroendeproblematik, oavsett om de själva har det, deras anhöriga eller folk på gatan. Att människor förstår att det inte handlar om ett karaktärsfel utan om hur ett antal genvarianter anhopats till att göra någon sårbar, att vi kommer bort från en ”vi och dom-illusion”.

Det innebär inte att en person med missbruksproblem är fri från eget ansvar.

– Vi måste alla ta ansvar för vårt eget liv inklusive våra sjukdomar. När patienterna är tillräckligt stabila ska de uppmuntras att göra det.

Markus Heilig pekar i boken också på det motsatsförhållande som finns, inte minst i Sverige, mellan det medicinska och sociala synsättet.

– Det är en helt obegriplig polarisering med så många revir att bevaka. Som om det fanns någon motsättning mellan neurobiologi och empati. 

Föreläsning 22 okt - Hur påverkar alkohol hjärnan? Finns det nya behandlingsmetoder mot beroende?

Forskning i framkant med Markus Heilig, professor i psykiatri. Han berättar om lärdomar från forskningen som gett bättre förståelse för stressystemens roll vid alkoholberoende, och nya behandlingar som forskningen kan leda till.

Tid och plats: torsdag 22 oktober  kl 16.30-17.30 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

Forskning i framkant

 

Text: Eva Bergstedt

Foto: Göran Billeson

Boken heter Alkohol, droger och hjärnan och kommer ut på Natur&Kultur.

Läs även:
Unik metod testas på alkoholberoende

Kampen mot drogsuget

Bara samarbete kan mildra drogsuget


2015-10-12
Diabetesblod

Stress i barndomen kan öka risk för typ 1 diabetes

Maria Nygrens doktorsavhandling visar att upplevelser av svåra livshändelser i barndomen ökar risken för att insjukna i typ 1 diabetes.

Sex miljoner till forskning från Forte

Gunilla Sydsjö och Carl Göran Svedin får drygt tre miljoner vardera till projekt inom psykiatri och psykosocial hälsa hos ungdomar.

Puff – Heilig och Unik metod testas på alkoholberoende

Unik metod testas på alkoholberoende

För första gången i världen ska alkoholberoende behandlas med magnetisk stimulering i hjärnan. Studien leds av professor Markus Heilig, som rekryterats till LiU från en toppost i USA.

Prioriteringskunskap införs i medicin- och vårdutbildningarna

Alla studenter på Medicinska fakulteten ska från och med i höst lära sig mer om prioriteringar inom vården.

Betald specialistutbildning för sjuksköterskor införs vid årsskiftet

Betald specialistutbildning för sjuksköterskor införs vid årsskiftet

Region Östergötland gör en satsning som ger sjuksköterskor inom regionen möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen grundlön.

SCAPIS

SCAPIS-mottagningen är redo för de första studiedeltagarna

SCAPIS-teamet är laddade för att ta emot de första studiedeltagarna. Vårddirektör Ditte Pehrsson-Lindell och prefekt Birgitta Öberg knöt på invigningen ett symboliskt band mellan Universitetssjukhuset och LiU.

Mikroskopbild på plack

Ny möjlighet behandla Alzheimers

Ett protein som ingår i vårt medfödda immunförsvar, lysozym, kan användas för att behandla och ställa diagnos på Alzheimers sjukdom.

Brain

Webb-teve: Vad händer i hjärnan när man sover?

Se föreläsningen med Maria Engström, biträdande professor, som berättar hur man kan använda sig av magnetkamera för att studera hjärnans aktivitet vid sömn och vakenhet.

Elin Nyman

Prisad avhandling förklarar insulinresistens i fettceller

Elin Nyman prisas för årets bästa prekliniska avhandling av Svensk Förening för Diabetologi. Hon har i sin avhandling studerat fettceller och hur de reagerar på insulin.

Öga

EU-satsning mot blindhet

Miljontals människor är blinda på grund av sjukdomar i hornhinnan. LiU och US var först i världen med att transplantera biosyntetiska hornhinnor på patienter. Nu tar forskningen ett nytt viktigt steg.

Ny klinisk undervisningsavdelning på Vrinnevi invigd

Nu har de första studenterna börjat arbeta på den nya kliniska undervisningsavdelningen (KUA) på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Den finns på den geriatriska akutvårdsavdelningen och är ett led i sjukhusets utvidgade roll som utbildningssjukhus.

Mattias Alenius

Nervcellsforskare belönas med Fernströmpris

Mattias Alenius, docent, tilldelas Medicinska fakultetens Fernströmpris för sin framgångsrika forskning om genregleringsmekanismer.
– Det känns otroligt roligt att få detta erkännande av min forskning, säger Mattias Alenius.

Kåda

Kåda kan ge läkemedel mot epilepsi

Den klibbiga kådan från barrträd innehåller ämnen som kan lindra eller bota epilepsi. Forskare vid Linköpings universitet har syntetiserat och testat 71 så kallade resinsyror varav tolv är heta kandidater för nya läkemedel.

Bästa ögonavhandlingen är från Linköping

Johan Germundsson vid Linköpings universitet prisas av Sveriges Ögonläkarförening för sin doktorsavhandling.

Bandklipp

Huset fullt - se bildspel från invigningen av hus 511

Se bilder från invigningen av "Växthuset", som studenterna har döpt huset till.

India Morrisson

Kan beröring påverka beslutsfattande?

India Morrison är en av forskarna som ingår i det nya forskningscentrat CSAN. Hennes mål är att kartlägga neuroanatomin i nerverna och hjärnan som gör att vi människor kan uppleva beröring på en emotionell nivå.

Markus Heilig

Nytt centrum för social och affektiv neurovetenskap

Den 1 september inrättas den nya enheten Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN). Markus Heilig, professor, är chef för enheten. Det nya centret integrerar kunskap och metoder från olika områden av neurovetenskapen, basal såväl som klinisk.

Hus 511

Efterlängtat hus invigt

Runt tusen studenter, medarbetare och andra hade slutit upp för att närvara vid invigningen av det nya studenthuset på Campus US.

MR-kamera

Unik hjärt- och lungstudie startar i Linköping

5000 personer i Linköping ska undersökas i forskningsprojektet SCAPIS som snart startar. SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga med målet att ta fram bättre behandlingar.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-12