Göm menyn

Invald i Kungliga Vetenskapsakademin

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien.

Kungliga vetenskapsakademien har idag cirka 440 svenska och 175 utländska ledamöter.

- Det är mycket duktiga forskare som är invalda så jag kommer att ingå i ett starkt forskningsnätverk. Det förstås en stor ära att bli invald och det ska bli intressant att få delta i allt spännande arbete, säger Stefan Thor.

Kungliga Vetenskapsakademiens uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademiens arbete bygger till stor del på dess tio klasser, som var och en omfattar ett vetenskapligt område. Stefan Thor har valts in i klassen medicinska vetenskaper.

 

Läs mer om Stefan Thors forskning

 

Text: Therese Ekstrand


2014-04-14
Leukemicellens hemlighet

Hur kommer det sig att en del patienter med leukemi blir hjälpta av ett läkemedel, när andra inte blir det? Svaret finns på insidan av cellerna som kan utforskas tack vare ett nytt kraftfullt instrument.

biomedicin

Biomedicinska analytiker samverkar bra

Programmet för Biomedicinsk analytiker hamnar i topp vad gäller samverkan med arbetslivet i en undersökning om lärosätenas samarbeten med arbetsgivare.

Autism som en naturlig variation

Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik.

jaarsma

Webbteve: Hjärtpatienter mår bättre av tv-spel

Tiny Jaarsma och Anna Strömberg forskar om egenvård vid kronisk hjärtsjukdom. De har tagit fram ett tv-spel patienter kan använda för att bli mer fysiskt aktiva. I en ny film berättar de och några av patienterna som blivit spelbitna om projektet.

Nytt koncept för cancerbehandling

Ett helt nytt sätt att behandla cancer har utvecklats av ett svenskt forskarlag under ledning av Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory. Konceptet presenteras nu i den topprankade tidskriften Nature.

cytof

Vad händer på insidan av en cancercell?

Hälsouniversitetet var först i Norden med att införskaffa CyTOF. Supermaskinen ska underlätta för forskare att se in i celler och förstå vad som händer i dem när vi blir sjuka.

Arbetslivserfarenhet fortsätter räknas

Det blir fortsatt möjligt att söka till logoped-, läkar- och sjuksköterskeprogrammen på LiU med arbetslivserfarenhet, minst två år från yrken inom medicin och vård.

batalden

Hedersdoktorer som vill se tätt samarbete med vården

Barnläkaren, professorn och pionjären Paul Batalden samt före detta universitetsdirektören vid LiU, Curt Karlsson, har utsetts till hedersdoktorer vid HU.

85-åringarna inte så skröpliga

Bilden av äldre och deras hälsa bör omprövas. En studie på 85-åringar i Linköping visar att de inte är så skröpliga som de ofta beskrivs. Majoriteten mår bra och klarar sig själva. Men en varningssignal är att allt fler äldre lider av fetma.

celltest

Biosensor ersätter försöksdjur

En biosensor som rapporterar inifrån levande celler kan ersätta tiotusentals av de försöksdjur som idag används för att upptäcka biverkningar hos nya läkemedel.

mekaniskt hjälphjärta

Dramatisk bild synliggör CMIV:s forskning

Anders Persson, professor och föreståndare på CMIV, vann med sin bild på ett mekaniskt hjälphjärta, fototävlingen Wellcome Image Awards 2014.

Kemisk genförändring bakom pollensnuva

Den kraftiga ökningen av allergi, ledsjukdomar, diabetes och andra vanliga sjukdomar som inbegriper immunsystemet, talar för att miljöfaktorer har stor betydelse. En studie på patienter med pollensnuva visar nu att detta kan ske via kemiska förändringar av generna, så kallad DNA-metylering.

prematur

Låg födelsevikt kopplas till infertilitet

Flickor som fötts oväntat små eller underviktiga verkar ha dubbelt så stor risk att själva få infertilitetsproblem i vuxen ålder jämfört med dem som hade normal vikt.

VFU-priset till anestesi- och operationskliniken

Årets pris till den klinik som bäst utvecklat sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) går i år till anestesi- och operationskliniken på US. Priset delas ut av Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland.

margareta bachrach

Hon ska ansvara för utbildning av LiU:s lärare

Det är inte bara studenterna vid LiU som ska utbildas. Universitetet satsar också mycket på vidareutbildning av sina lärare. I sommar tar Margareta Bachrach-Lindström, docent på Hälsouniversitetet, över ansvaret för Didacticum.

Ägg- och spermadonatorer nöjda med sitt val att hjälpa

Ägg- och spermadonatorer är nöjda med sitt val att hjälpa ofrivilligt barnlösa par. Trots att de inte kan vara anonyma är det ytterst få som ångrar sitt beslut.

Ultraljud missar många hjärtfel hos foster

Drygt sex av tio allvarliga hjärtfel hos foster förblir oupptäckta i de ultraljudsundersökningar som erbjuds alla gravida. En orsak till att man inte hittar missbildningar är fetma hos den blivande mamman.

Allt fler fattiga äldre

Andelen ekonomiskt utsatta pensionärer har fördubblats sedan 2006 och fortsätter öka. Oftast är fattigdom en effekt av oförutsedda händelser, visar en avhandling som presenterats i socialt arbete.

brain

Bilder avslöjar hjärnans inre

Inom några år kan det bli möjligt att snabbt diagnosticera en hjärnskada, en hjärntumör eller en begynnande Alzheimer med hjälp av bilder tagna i magnetkamera. SSF har tilldelat Carl-Fredrik Westin, gästprofessor på LiU, 20 miljoner kronor.


Sidansvarig: therese.ekstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-15