Göm menyn

Alzheimerfondens stora forskningspris till Martin Hallbeck

Martin Hallbeck, biträdande professor vid Linköpings Universitet, är en av två mottagare till Alzheimerfondens stora forskningspris. Han har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna.

Martin HallbeckPrissumman är fem miljoner kronor och delas med Henrik Zetterberg vid Sahlgrenska Akademin.
”Alzheimerfondens stora forskningspris”  har instiftats tack vare en donation av en 1934 Mercedes-Benz 500 K Special Roadster. Bilen donerades till Alzheimerfonden och Cancerfonden och såldes på auktion för drygt 30 miljoner kronor, varav Alzheimerfonden fick sex miljoner kronor.
- Att vårt forskarteam får priset är en stor ära och vi känner oss mycket hedrade, säger Martin Hallbeck. Jag och min forskargrupp kommer göra vårt yttersta för att detta långsiktigt ska leda till nytta för patienter med alzheimer.
 

Martin Hallbeck är biträdande professor och överläkare i patologi och leder ett forskarteam som var först i världen med att visa hur giftiga proteiner förs över från nervcell till nervcell.  Han har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna. Han och hans forskargrupp har också funnit att spridningen delvis kan förhindras med en liten blockerande molekyl. Detta fynd kan bana väg för en ny typ av läkemedel som kan hejda den kognitiva nedbrytningen i hjärnan.
- De senaste åren har man förstått att Alzheimers sjukdom orsakas av skadliga processer inuti hjärnans nervceller.  Vår forskning handlar om hur dessa processer sprider sig i hjärnan och därmed orsakar utvecklingen från lätt glömska till svår demenssjukdom där den drabbade är helt beroende av andra, berättar Martin Hallbeck. För att förstå hur spridningen går till behöver vi titta in i cellerna för att se vilka budbärarna är för spridningen, hur dessa tar sig mellan cellerna och hur vi kan stoppa denna spridning. Den förståelse om spridningen som vi hittills kunnat bidra med visar på kraften i de modellsystem som vi utvecklat och vi arbetar just nu dels med de små ”farkoster” (vesiklar) som toxiska substanser förflyttas med mellan nervcellskopplingar, dels med att testa substanser som kan hindra överföringen.  


Se en föreläsning med Martin Hallbeck:  Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?


Reportage: Alzheimers -  från nervcell till nervcell

Läs mer om Martin Hallbecks forskning

 

Foto: Göran Billeson

 


2014-12-18
Åsa Kastbom

Föreläsning om barnmisshandel berör läkarstudenterna

Åsa Kastbom brinner för att sprida kunskap om barnmisshandel. Nu prisas hon av läkarstudenterna för sin föreläsning om ämnet.
- Det är kul att studenterna väljer en föreläsning om barnmisshandel. Det är ofta ett osynligt ämne, säger Åsa Kastbom.

Karin Siwe

Stort engagemang belönades

Karin Siwe, universitetslektor och överläkare vid Kvinnokliniken, US, prisades för sitt nytänkande och engagemang. Forskningsanslag från Hälsofonden delades ut och nya docenter uppmärksammades på årets sista fakultetskollegium.

Blodsockertest

Rätt nivå på blodsockret

Stigande blodsocker hos diabetespatienter ökar risken för skador på ögon och njurar. Efter att ha följt en patientgrupp under mer än 20 år kan professor Hans Arnqvist och professor Johnny Ludvigsson visa vilken nivå som bör eftersträvas i behandlingen.

Jenny Mjösberg

Hon söker orsak till tarmcancer

En nyligen upptäckt grupp av immunceller kan förklara varför inflammatoriska tarmsjukdomar ökar risken för cancer. Jenny Mjösberg, forskare vid Karolinska institutet och Linköpings universitet, får nu långsiktig finansiering för att klarlägga sambandet.

Flugor

Godisätande flugpappor får tjocka barn

Pappornas diet kan orsaka fetma hos deras söner – åtminstone om de är bananflugor. Det visar forskning vid Max Planck-institutet för immunobiologi och epigenetik och Linköpings universitet.

Per Fagerholm

33 miljoner till klinisk forskning

Per Fagerholm, ögonkirurg och professor i oftalmologi vid LiU får 24 miljoner kronor för ett kliniskt forskningsprojekt om återskapande av organ inifrån kroppen. Bidraget ingår i Vetenskapsrådets satsning på klinisk behandlingsforskning.

Foster Bild: Lunar Caustic/Creative Commons

Stress i fosterlivet ökar barns sjukdomsrisk

Barn i familjer som är psykosocialt pressade under graviditeten har högre nivåer av stresshormonet kortisol och drabbas oftare av vanliga barnsjukdomar, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Nytänkande på Arbetsterapeutprogrammet prisas

Fyra lärare som tillsammans verkat som eldsjälar för entreprenörskap och nytänkande på Arbetsterapeutprogrammet prisas som Årets entreprenöriella lärare av LiU Holding.

Signalen som startar feber

Vid infektioner och inflammatoriska sjukdomar bildar immunförsvaret en grupp små signalmolekyler, cytokiner. En av dessa, interleukin-6, är nödvändig för att kroppen ska kunna svara med feber. Forskare vid Linköpings universitet visar nu för första gången hur detta fungerar.

Stenlund Härle

Handledarpris till avancerade specialistsjuksköterskor

AT-läkarnas handledarpris 2014 mottogs av Marie Stenlund och Karolina Härle, båda avancerade specialistsjuksköterskor utbildade vid Hälsouniversitetet.

6,5 miljoner till digital patologi

Ett projekt för digital patologi under ledning av LiU och medicinteknikföretaget Sectra får fortsatt stöd av VINNOVA med 6,5 miljoner kronor under två år. Målet är att göra svensk patologi världsledande inom digitalisering för ökad effektivitet och höjd vårdkvalitet.

Universitets- och sjukhusledningar möts i Linköping

Ledningarna för landets universitetssjukhus och medicinska fakulteter samlades i Linköping för att under två dagar utbyta tankar och erfarenheter. Konferensen InFuturum anordnas för tredje året och den här gången är det Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland som är värdar.

Anna Strömberg

20 miljoner till utveckling av interaktiv teknik i vården

Kan teknik hjälpa äldre med minnessvårigheter att bedriva egenvård? Det är en av frågeställningarna i ett forskningsprogram för att utveckla och utvärdera informations- och kommunikationsteknik (IKT) som nu får 20 miljoner av FORTE.

14 miljoner till forskning om cancer

Sju forskare vid Linköpings universitet får medel från Cancerfonden för forskning kring cancer och hur man kan förbättra för cancerpatienter.

Åtta forskare får anslag från Hjärt-lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beviljat anslag på totalt nio miljoner till åtta forskare vid Hälsouniversitetet. 2,7 miljoner går till Olle Stendahl för forskning om immunförsvar mot tuberkulos.

åldrande

Forskningens framtida utmaning

Hur ska forskningen vid LiU möta välfärdens utmaningar inom hälsa och åldrande? Det är frågan för en kommande workshop med syfte att bidra till att sjösätta satsningen Välfärdens utmaningar.

76 miljoner till medicinsk forskning

Forskare inom medicin och hälsa vid Linköpings universitet får tillsammans drygt 58 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Dessutom får professor Fredrik Palm 18 miljoner kronor i ett särskilt bidrag till framstående yngre forskare.

Specialistsjuksköterskeexamen på LiU faller väl ut

En hårsmån från helt godkänt. Fyra av fem specialistsköterskeexamina på Linköpings universitet håller hög kvalité, visar en ny utvärdering. Den femte föll på ett av sex utvärderingsmål.

Tuggummi

Tuggummi kan rädda liv vid strålningsolycka

Ett tuggummi i fickan kan visa om du fått en farlig stråldos i kroppen, vid en olycka eller ett terrordåd. När sötningsmedlet i tuggummit bestrålas bildas ämnen som kan detekteras flera dagar efter händelsen.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-12-18