Göm menyn

Pionjärer inom medicinsk teknik blir hedersdoktorer

Roligt och överrumplande, så beskriver Torbjörn Kronander och Jan-Olof Brüer reaktionen när de fick veta att de ska bli medicine hedersdoktorer vid Linköpings universitet. De uppmärksammas för sina banbrytande insatser inom medicinsk bildteknik.

Jan-Olof Brüer  och Torbjörn Kronander har ägnat sitt yrkesliv åt Sectra. Ett företag som i princip inte hade några anställda när de började där, och idag har utvecklats till ett internationellt företag med över 500 anställda. Med huvudkontor i Linköping försörjer företaget tusentals sjukhus med medicinteknisk utrustning och expertis. Inom bildtekniken har Sectra bland annat utvecklat hantering av radiologiska bilder, samt presentation av dessa. På senare år har man även utvecklat ett visualiseringsbord i nära samarbete med ITN och CMIV, båda inom Linköpings universitet, som idag säljs för medicinsk utbildning i hela världen.

kronander
Torbjörn Kronander

Både Jan-Olof Brüer  och Torbjörn Kronander är teknologie doktorer utbildade vid Linköpings universitet.  När Torbjörn Kronander började på Sectra i början av 90-talet utvecklades bolagets profilområde inom medicinsk teknik. Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet vill särskilt lyfta fram betydelsen av Brüer som visionär och strateg för utvecklingen av Sectra och Kronander för sina banbrytande insatser för utveckling av digital bildhantering inom det medicinska verksamhetsområdet.
– Jag lockades till Linköping för att det fanns utbildningsmöjligheter inom medicinsk teknik här, berättar Torbjörn Kronander. Jag valde mellan att bli läkare eller att satsa på en teknisk utbildning – och teknik är ju så kul. Det har skett ett pradigmskifte inom teknikområdet från analogt till digitalt. Vi har fått vara med på den resan och se det medicinska teknikområdet växa fram.
Sectra grundades när Jan-Olof Brüer påbörjat sina doktorandstudier, 1978.
– Jag började arbeta 1983 på Sectra som timanställd och 1985 tillträdde jag som koncernchef.

Företaget har utvecklats framgångsrikt och klarat sig igenom it-bubblor och lågkonjunkturer.
– Men vi är inte färdiga, vi kan bli ännu bättre på att hjälpa vården med bildhantering, säger Torbjörn Kronander, som nu tagit över som koncernchef efter Jan-Olof Brüer.
Kravet för att Kronander skulle börja på Sectra var att han skulle få arbeta med medicinsk teknik.
Att han en dag skulle bli koncernchef för ett stort företag var inte något han gick och drömde om som ung doktorand.
– Jag skulle aldrig mer ha slips efter lumpen, tänkte jag.

bruer
Jan-Olof Brüer

Jan-Olofs dröm som doktorand var en karriär i något av Sveriges stora bolag, men istället blev det han som var med och byggde upp ett stort bolag från grunden.
– Linköpings universitet har betytt mycket för Sectra. Idag samarbetar vi mycket med både den medicinska fakulteten och den tekniska, innan år 2000 var det främst med den tekniska fakulteten, berättar Jan-Olof Brüer.

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum initierat av Linköpings universitet, Region Östergötland och Sectra. En stor del av samverkan mellan universitetet och Sectra sker via CMIV.
– CMIV bildades när tekniken var mogen.  I början var man tvungen att ha speciella datorer för att kunna se bilderna. Idag är det helt annorlunda, säger Torbjörn Kronander.
Visualiseringen är nu på stark frammarsch även inom undervisningen på medicinska fakulteter, i första hand som ett komplement till traditionell anatomiundervisning. Visualiseringsbordet som finns på Clinicum vid Linköpings universitet var det första i världen att tas i bruk för undervisning på en medicinsk fakultet.

I dag pågår en mindre revolution inom patologin, specialiteten som förser vården med avgörande provsvar, där mikroskop och glas byts mot datorer. Linköping och Kalmar är två av ytterst få kliniken i hela världen, som rutinmässigt granskar skarpa patientprover som digitala bilder.  En av anledningarna till detta är samarbetet med Sectra. Sten Thorstenson, då verksam läkare i Kalmar, var en pionjär när det gäller att scanna in vävnadssnitt för bedömning, i stället för att titta på dem i mikroskop. Sectra, universitetet och ett antal landsting i Sverige, däribland östergötlands landsting,  har tillsammans utvecklat tekniken med digital patologi vidare till ett nu produktionsfärdigt system.
–  Många patologer kan arbeta snabbare tack vare teknik som Sectra har utvecklat. En viktig bit i detta är även att man enkelt kan få en second opinion. På ett litet sjukhus kan det uppstå allvarliga situationer om en patolog blir sjuk. Med digital teknik kan man skicka bilderna till ett annat sjukhus, säger Torbjörn Kronander.

Nu pågår ett nationellt projekt inom digital patologi. Genom att digitalisera bilderna kan man få en diagnos snabbt och därmed också få vård snabbare. Detta är mycket viktigt bland annat inom bröstcancerdiagnostiken.
–  Den teknik som vi utvecklar för vården syftar till effektivisering. Tidigare har man fått it-system för dokumentation som knappast har gett personalen mer tid, berättar Torbjörn Kronander. Vi vill hjälpa till med effektiviseringen i sjukvården. Det kommer att behövas framöver när det blir alltfler äldre i befolkningen. Sjukvårdspersonalen behöver mer tid med patienten – där fyller vi ett behov med effektiva tekniklösningar. Teknik som ger snabbare diagnoser är vårt mål.

Sectra är en stor arbetsgivare för disputerade och studenter från Linköpings universitet. Kronander ch Brüer anser att bland annat industridoktorander är ett exempel på ett suveränt sätt att samarbeta med universitetet. Långsiktighet har varit ledordet i deras roll som företagsledare.
–   Vi hetsar inte upp oss över senaste trenden, säger Jan-Olof Brüer.  Vi fokuserar på att bygga verksamheten och att fånga talanger. Vi försöker få tag på rätt individ som får växa hos oss. Vi har låg personalomsättning och månar om att medarbetarna ska trivas.
–   Vårt motto har varit att tjäna in pengarna först och göra av med dem sedan. Det ger såväl stabilitet som en bra långsiktighet i verksamheten när man slipper ha stora skulder och kortsiktiga aktieägare med i båten, avslutar Torbjörn Kronander.


Susanne B Karlsson 2015-03-26
Linda Penn

Hedersdoktor som jobbar för att bota cancer

– Samarbetet med LiU har gett mig tillgång till unik kompetens och nya strategier för min forskning, berättar Linda Penn, cancerforskare vid University of Toronto. I maj utses hon till medicine hedersdoktor vid Linköpings universitet.

LARC blir Forum Östergötland

Forum Östergötland är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland och är en stödenhet för klinisk forskning.

Samuel Edelbring

Ingen teknik utan pedagogik på Clinicum

Samuel Edelbring är ny akademisk föreståndare för Clinicum vid Hälsouniversitet. Det är en nyinrättad tjänst med uppdraget att utveckla den pedagogiska verksamheten.
- Vi ska anamma ny teknik, men göra det i en pedagogisk inramning för att inkassera vinsterna med tekniken, säger Samuel Edelbring.

Nationellt centrum för forskning om våld mot barn

Linköpings universitet blir värd för ett nationellt kunskapscentrum kring våld och andra övergrepp mot barn. Det föreslår Socialstyrelsen efter en internationell bedömning.

Reflektion temat för huvudhandledare

Huvudhandledarkonferens för Region Östergötlands huvudhandledare gick av stapeln på Konsert & Kongress den 3 mars. Tema var Reflektion – Lika villkor, som en förutsättning för lärande.

LiU-professor om medicinska myter

Många vanliga kirurgiska ingrepp, till exempel meniskoperationer, är både kostsamma och riskabla utan att göra någon som helst nytta. Det hävdar en grupp ortopediska ”mytjägare”.

Så motverkas benskörhet innan höften bryts

Var femte kvinna och var tionde man i Sverige kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av benskörhet. Men en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan något benbrott inträffat.

Kjellgren

Programdialoger utvecklar utbildningarna

Programdialoger har nu genomförts med samtliga utbildningsprogram vid Hälsouniversitetet.
– Programdialogerna visar att vi har en gemensam pedagogisk profil som är känd och accepterad i hela organisationen, det är positivt, säger Karin Kjellgren, prodekan för utbildning vid Hälsouniversitetet.

Moderkakan skyddar fostret mot mammans immunförsvar

Den blivande mammans immunförsvar är ett dödligt hot mot fostret och måste därför försvagas under graviditeten. Helt nya forskningsrön visar nu att det är moderkakan som styr denna anpassning.

Forskning på odlade celler kan slå fel

Celler odlade i laboratoriet uppträder mycket annorlunda än celler i kroppen. Redan efter några dagar är förändringen så stor att den kan påverka tolkningen av en studie, visar forskning vid universiteten i Linköping och Edinburgh.

Samarbetsprojekt för hälsa och välstånd

"Agenda för hälsa och välstånd” är ett projekt där Hälsouniversitetet deltar tillsammans med 24 andra aktörer med målet att snabba på genomförandet av en nationell life science-strategi.

Puff – Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.

Studentdriven logopedmottagning nominerad till Götapriset

Den studentdrivna logopedmottagningen på universitetssjukhuset i Linköping har nominerats till Götapriset. GötaPriset delas ut av Kvalitetsmässan och går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter.

Curt Karlsson

Fakultetens födelse – från Curt Karlssons synvinkel

Curt Karlsson blev hedersdoktor vid Hälsouniversitetet 2014. Han höll då en mycket uppskattad föreläsning som belyser hur fakulteten bildades och utvecklades. Hela föreläsningen finns nu att läsa på webben.

Förklädda HIV-virus lurar immunförsvaret

HIV-virus undviker kroppens immunceller genom att maskera sig med proteiner som normalt medverkar i skyddet mot infektioner, visar forskning av LiU-virologer.

BRAIN

Webbteve: Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan på inflammation?

Se föreläsningen med David Engblom, universitetslektor i neurobiologi. Han forskar om hur nervkretsar i hjärnan signalerar belöning och obehag.

Förbättringskunskap utvecklas i Vinterdialog

– Vi samlas kring ett gemensamt intresse för att skapa en bättre vård genom lärande, säger Johanna Dahlberg, universitetslektor. Hon är en av initiativtagarna till Vinterdialogen, där syftet är att utveckla och sprida kunskapen kring förbättringsarbete.

Hälsouniversitetets resultat i den nationella kvalitetsutvärderingen

Hälsouniversitetet är i topp när resultatet från Universitetskanslerämbetets utvärdering summeras. Det gäller både enskilda examina och examensmål.

Puff Universitetssjukhuset i Linköping

Universitetssjukhuset i Linköping utsett till landets bästa sjukhus

Dagens medicin har utsett Universitetssjukhuset i Linköping till landets bästa sjukhus 2014. Även bland mellanstora och små sjukhus har sjukhus inom den sydöstra sjukvårdsregionen fått topplaceringar.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-26