Göm menyn

Förklädda HIV-virus lurar immunförsvaret

HIV-virus undviker kroppens immunceller genom att maskera sig med proteiner som normalt medverkar i skyddet mot infektioner, visar forskning vid Avdelningen för molekylär virologi.

Professor Marie LarssonDe så kallade komplementproteinerna är lösliga molekyler som fäster till främmande och kroppsegna partiklar i olika mönster. Dessa mönster hjälper immunförsvaret att skilja ut och angripa farliga inkräktare som virus och bakterier.

Doktorand Rada EllegårdMen HIV utnyttjar i stället komplementproteinerna, som finns i alla kroppsvätskor, för att ta sig in i vävnaderna utan att angripas. Det har tidigare varit känt att infektionen är mycket effektivare om viruset är omgivet av de kroppsvätskor som normalt förekommer vid blod- eller sexuell smitta än om det är renat och isolerat i laboratoriemiljö. I en artikel i tidskriften The Journal of Immunology ger nu Marie Larsson, professor i molekylär virologi (t v) och doktoranden Rada Ellegård (t h) en förklaring till fenomenet.

– Förmågan att använda våra komplementproteiner på det här viset är förmodligen extremt viktigt för att HIV ska lyckas smitta. Vi arbetar nu vidare med att undersöka dessa mekanismer i mänsklig genital slemhinna, den vävnad där viruset infekterar vid sexuell överföring, säger Marie Larsson.

Det första HIV-partiklarna kommer i kontakt med är dendritiska celler, immunceller som fungerar som vaktposter. De ska identifiera virus som kroppsfrämmande och farlig och svara genom att producera ämnen som bekämpar infektionen och förflytta sig till en lymfkörtel för att sätta igång ett specifikt immunförsvar.

När det gäller HIV verkar inte denna process fungera så bra. Förklädnaden gör att de dendritiska cellerna inte känner igen viruset, som i stället etablerar en infektion i slemhinnan och utnyttjar förflyttningen till lymfkörtlarna som ett sätt att sprida sig i hela kroppen.

I takt med att allt fler celler infekteras och dödas bryter viruset långsamt ned vårt immunförsvar. Utan behandling leder förloppet till aids, ett tillstånd där den drabbade blir extremt infektionskänslig och normalt harmlösa virus och bakterier blir livshotande.

 

Artikel: Complement opsonization of HIV-1 results in decreased antiviral and inflammatory responses in immature dendritic cells via CR3 av R. Ellegård, E. Crisci, A. Burgener, C. Sjöwall, K. Birse, G. Westmacott, J. Hinkula, J. D. Lifson och M. Larsson. The Journal of Immunologydecember 2014. doi: 10.4049/jimmunol.1401781

HIV-illustrationNär ett virus fångas in av en dendritisk cell känns det igen av en virussensor som normalt sätter fart på infektionsdämpande faktorer vilka hämmar produktionen av nya viruspartiklar (vänstra bilden). HIV har förmågan att klä in sig i komplement, ett slags proteiner som finns i våra kroppsvätskor. Då kan de tysta ner signalerna från virussensorn och producera mängder av nya partiklar (högra bilden). Illustration: Rada Ellegård


Åke Hjelm 2015-01-26
ake.hjelm@liu.se
Förbättringskunskap utvecklas i Vinterdialog

– Vi samlas kring ett gemensamt intresse för att skapa en bättre vård genom lärande, säger Johanna Dahlberg, universitetslektor. Hon är en av initiativtagarna till Vinterdialogen, där syftet är att utveckla och sprida kunskapen kring förbättringsarbete.

Hälsouniversitetets resultat i den nationella kvalitetsutvärderingen

Hälsouniversitetet är i topp när resultatet från Universitetskanslerämbetets utvärdering summeras. Det gäller både enskilda examina och examensmål.

Puff Universitetssjukhuset i Linköping

Universitetssjukhuset i Linköping utsett till landets bästa sjukhus

Dagens medicin har utsett Universitetssjukhuset i Linköping till landets bästa sjukhus 2014. Även bland mellanstora och små sjukhus har sjukhus inom den sydöstra sjukvårdsregionen fått topplaceringar.

Marie Blomberg

Marie Blomberg inspirerar läkarstudenterna

En förebild för oss som läkare inom vilket fält vi än må välja. Så tycker läkarstudenterna om Marie Blomberg som belönats med läkarprogrammets vandringspris ”Kandidat Kork”.

Lionsstipendier till unga medicinforskare

Fem doktorander och fyra yngre disputerade forskare vid Hälsouniversitetet får ta emot forskningsstipendier ur Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Brain

Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan på inflammation?

Forskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie där du kan ta del av de senaste medicinska forskningsrönen. ”Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan på inflammation?” är temat för vårens första föreläsning.

Martin Hallbeck

Alzheimerfondens stora forskningspris till Martin Hallbeck

Martin Hallbeck, biträdande professor vid Linköpings Universitet, är en av två mottagare till Alzheimerfondens stora forskningspris. Han har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna.

Åsa Kastbom

Föreläsning om barnmisshandel berör läkarstudenterna

Åsa Kastbom brinner för att sprida kunskap om barnmisshandel. Nu prisas hon av läkarstudenterna för sin föreläsning om ämnet.
- Det är kul att studenterna väljer en föreläsning om barnmisshandel. Det är ofta ett osynligt ämne, säger Åsa Kastbom.

Karin Siwe

Stort engagemang belönades

Karin Siwe, universitetslektor och överläkare vid Kvinnokliniken, US, prisades för sitt nytänkande och engagemang. Forskningsanslag från Hälsofonden delades ut och nya docenter uppmärksammades på årets sista fakultetskollegium.

Blodsockertest

Rätt nivå på blodsockret

Stigande blodsocker hos diabetespatienter ökar risken för skador på ögon och njurar. Efter att ha följt en patientgrupp under mer än 20 år kan professor Hans Arnqvist och professor Johnny Ludvigsson visa vilken nivå som bör eftersträvas i behandlingen.

Jenny Mjösberg

Hon söker orsak till tarmcancer

En nyligen upptäckt grupp av immunceller kan förklara varför inflammatoriska tarmsjukdomar ökar risken för cancer. Jenny Mjösberg, forskare vid Karolinska institutet och Linköpings universitet, får nu långsiktig finansiering för att klarlägga sambandet.

Flugor

Godisätande flugpappor får tjocka barn

Pappornas diet kan orsaka fetma hos deras söner – åtminstone om de är bananflugor. Det visar forskning vid Max Planck-institutet för immunobiologi och epigenetik och Linköpings universitet.

Per Fagerholm

33 miljoner till klinisk forskning

Per Fagerholm, ögonkirurg och professor i oftalmologi vid LiU får 24 miljoner kronor för ett kliniskt forskningsprojekt om återskapande av organ inifrån kroppen. Bidraget ingår i Vetenskapsrådets satsning på klinisk behandlingsforskning.

Foster Bild: Lunar Caustic/Creative Commons

Stress i fosterlivet ökar barns sjukdomsrisk

Barn i familjer som är psykosocialt pressade under graviditeten har högre nivåer av stresshormonet kortisol och drabbas oftare av vanliga barnsjukdomar, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Nytänkande på Arbetsterapeutprogrammet prisas

Fyra lärare som tillsammans verkat som eldsjälar för entreprenörskap och nytänkande på Arbetsterapeutprogrammet prisas som Årets entreprenöriella lärare av LiU Holding.

Signalen som startar feber

Vid infektioner och inflammatoriska sjukdomar bildar immunförsvaret en grupp små signalmolekyler, cytokiner. En av dessa, interleukin-6, är nödvändig för att kroppen ska kunna svara med feber. Forskare vid Linköpings universitet visar nu för första gången hur detta fungerar.

Stenlund Härle

Handledarpris till avancerade specialistsjuksköterskor

AT-läkarnas handledarpris 2014 mottogs av Marie Stenlund och Karolina Härle, båda avancerade specialistsjuksköterskor utbildade vid Hälsouniversitetet.

6,5 miljoner till digital patologi

Ett projekt för digital patologi under ledning av LiU och medicinteknikföretaget Sectra får fortsatt stöd av VINNOVA med 6,5 miljoner kronor under två år. Målet är att göra svensk patologi världsledande inom digitalisering för ökad effektivitet och höjd vårdkvalitet.

Universitets- och sjukhusledningar möts i Linköping

Ledningarna för landets universitetssjukhus och medicinska fakulteter samlades i Linköping för att under två dagar utbyta tankar och erfarenheter. Konferensen InFuturum anordnas för tredje året och den här gången är det Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland som är värdar.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-27