Göm menyn

Tuggummi kan rädda liv vid strålningsolycka

Ett tuggummi i fickan kan visa om du fått en farlig stråldos i kroppen, vid en olycka eller ett terrordåd. När sötningsmedlet i tuggummit bestrålas bildas ämnen som kan detekteras flera dagar efter händelsen.

Tuggummi som dosimeterAnställda vid till exempel kärnkraftverk bär ständigt på en dosimeter, ett litet instrument som indikerar den stråldos personen utsätts för. Vid en eventuell olycka är informationen viktig för att rätt behandling snabbt ska kunna sättas in.

Det är dock inte rimligt att utrusta alla människor med dosimeter. Beredskap för en olycka där allmänheten utsätts för radioaktivitet kräver enklare lösningar. En grupp forskare i strålningsfysik vid Linköpings universitet sökte efter någon vardaglig sak som många bär i fickan eller väskan.

– Vi letade efter material i och omkring kroppen där man skulle kunna detektera strålning retroaktivt och försökte bland annat med mobiltelefoner. Av en slump testade vi med tuggummi, säger Axel Israelsson som lagt fram resultaten i sin doktorsavhandling.

Det är tuggummits sötningsmedel, xylitol, som förändras när det träffas av joniserande strålning. Då uppstår så kallade fria radikaler som bevaras i det kristallina materialet och kan avläsas i en spektrometer.

Axel IsraelssonTerrordåd med ”smutsiga” bomber eller incidenter med radioaktivt skrot är tänkbara hotbilder där en enkel och snabb metod för mätning av stråldos är livsviktig. I en tät folkmassa kan det räcka med att några haft tuggummin i fickan för att man ska kunna uppskatta vilka som är i behov av vård.

– Det handlar om att vägleda den medicinska behandlingen och sortera ut dem som har störst vårdbehov, säger Axel Israelsson.

Forskargruppen har också undersökt om hår kan fungera som biologiskt mätinstrument för uran, till exempel bland personer som dricker vatten från bergborrade brunnar eller jobbar i kärnbränsleindustrin. Genom att undersöka enskilda hårstrån med avancerade metoder har man kunnat se inlagring av uran vid spridda tidpunkter.

Forskningen har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Avhandling: Chewing gum and human hair as retrospective dosimeters av Axel Israelsson. Linköping University Medical Dissertations No 1408, september 2014.

 

Åke Hjelm 2014-10-21
ake.hjelm@liu.se


2014-10-21
Parkinsonlaboratoriet invigt

Satsningen som har möjliggjorts tack vare en stor privat donation ska fokusera på forskning om Parkinsons sjukdom, Alzheimer, epilepsi och beroendesjukdomar.

sydsjö

Miljoner till forskning om regnbågsfamiljers hälsa

Det finns idag otillräcklig kunskap om de familjer i Sverige som bildats med hjälp av spermie- eller äggdonation. Gunilla Sydsjö har tilldelats 3,7 miljoner kronor för forskning om hur dessa familjer mår och hur de bemöts i vården.

Konferens om demens och relationer

Den 15-17 november hålls en konferens i Norrköping om forskning kring demenssjukdomar, något som ökar i takt med en åldrande befolkning.

Defekt gen gör diarrévaccin odugligt

Rotavirus orsakar varje år en halv miljon dödsfall i diarréer bland barn i utvecklingsländer, och de vacciner som finns ger dåligt skydd. Orsaken kan vara en utbredd genetisk resistens hos barnen, visar virologiforskare vid Linköpings universitet.

HUB invigt av rektor

Hälsouniversitetets bibliotek invigt

Med bandklippning, tal och hyllningssång invigdes det nyrenoverade biblioteket på Hälsouniversitetet. En renovering som kommit till tack vare studenterna själva.

Carl Johan Östgren

5 000 östgötar i hjärt-lungprojekt

Forskningsprojektet SCAPIS beviljas 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ungefär hälften av den summan beräknas gå till verksamheten i Östergötland, som leds av professor Carl Johan Östgren, IMH.

EU-pengar strömmar in

Linköpings universitet har fått ett bra utfall i starten av EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020. Tretton beviljade projekt så långt, och chansen är stor att ännu fler går igenom.

Mindre kolhydrater gav bättre livskvalitet vid diabetes

Låghydratkost gav inte bara lägre blodsocker, utan också bättre fysik och allmän hälsa och mindre kroppslig smärta. Det visar en koststudie på patienter med typ 2-diabetes.

Psykoterapeututbildningen vid LiU har granskats

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat psykoterapeututbildningen vid Linköpings universitet. Av åtta utvärderade mål har LiU fått omdömet mycket hög kvalitet på fyra mål, hög kvalitet på tre mål och bristande på ett mål.

Vårdens svåra val

Alla har rätt till en god vård. Men resurserna räcker inte. Hur ska sjukvården prioritera när den inte räcker till för alla? Två forskare i socialt arbete har granskat prioriteringsdebatten inom vården.

stefan thor

Genetisk klocka styr hjärnans utveckling

Hjärnans uppbyggnad från embryostadiet styrs av ett genetiskt urverk i stamcellerna. Den upptäckten av forskare vid Linköpings universitet kan få stor betydelse för att utveckla säkra och effektiva metoder att reparera skador på hjärnan och ryggmärgen.

Nytt centrum för forskning om idrottsskador

Två–tre skador per säsong – det är vardagen för en genomsnittlig friidrottare. Följden kan bli livslångt lidande. Nu satsar Linköpings universitet på ett forskningscentrum kring problemet.

lerm

Tuberkulosforskare får stort pris

Forskaren Maria Lerm söker nya vägar att tillverka ett bättre vaccin mot tuberkulos – sjukdomen som skördar två miljoner människoliv årligen. Nu tilldelas hon Fernströmpriset på 100 000 krono

De ska stödja Läkemedelsverket

Ett nyinrättat expertråd ska ge Läkemedelsverket ett bättre vetenskapligt stöd och en bredare förankring i sjukvården. Bland de 18 ledamöterna finns två forskare från Hälsouniversitetet.

cmiv

Bättre hjärtbilder - lägre strålning

Det medicinska bildcentrumet CMIV i Linköping uppgraderar maskinparken och säkrar ställningen som en av världens främsta på området.

Hälsouniversitetet deltar i Forskarfredag

Sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande forskning är. I år deltar för första gången forskare från Hälsouniversitetet.

Logopedstudenter driver egen mottagning

Logopedmottagningen på Universitetssjukhuset har utökats med en mottagning där studenter kan ta emot patienter. Syftet är att ge studenterna bättre arbetslivserfarenhet.

benbrott

Benläkemedel ökar risken för ovanlig fraktur

Många äldre medicineras i åratal med läkemedlet bisfosfonat mot benskörhet. Men behandlingen riskerar att leda till en ovanlig typ av fraktur på lårbenet. Efter 4–5 år är den relativa risken över 100 gånger så hög som för obehandlade patienter.

Jakten på HIV-vaccin inleder höstens föreläsningsserie

Sedan det stora aidsutbrottet på 80-talet i Sverige har många försök gjorts att få fram ett skyddande HIV-vaccin. Professor Marie Larsson inleder Forskning i Framkant med att berätta om HIV och vad som görs för att hitta ett botemedel.


Sidansvarig: therese.ekstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-21