Göm menyn

1100 forskare pratar bildanalys

Bildanalys är ett snabbt växande forskningsområde med många viktiga tillämpningar. I nästa vecka samlas 1100 forskare på konferensen ICPR, som för första gången hålls i Sverige under ledning av LiU-professorn Magnus Borga.

ICPR är sedan starten 1973 den främsta konferensen för forskare inom det stora fält som handlar om att automatiskt utvinna information ur bilder med stora datamängder.

Professor Magnus Borga– För fem år sedan tog jag och kolleger i Lund och Uppsala initiativet till att få värdskapet till Sverige, säger Magnus Borga, professor i medicinsk informatik vid Linköpings universitet och ordförande i konferensens organisationskommitté.

Arbetet kröntes med framgång och den 24 augusti öppnas ICPR 2014 i kongresscentrumet Stockholm Waterfront. Programmet följer fem huvudspår:

  • Datorseende
  • Mönsterigenkänning och maskininlärning
  • Bild-, tal-, signal- och videoprocessning
  • Dokumentanalys, biometri och tillämpningar av mönsterigenkänning
  • Medicinsk bildanalys.

– Vid LiU har vi stark forskning främst inom datorseende och medicinsk bildanalys, säger Magnus Borga som själv tillsammans med kolleger publicerat banbrytande metoder att skilja på olika slags kroppsfett med tomografi (CT) och magnetkamera (MRI).

Konferensen har under sin 40-åriga tillvaro cirkulerat mellan Amerika, Asien och Europa. Förra gången, 2012, hölls den i Tsukuba Science City, Japan.

Magnus Borga som bevistat ICPR fem gånger tror att arrangörskapet är betydelsefullt för Sverige:

– Det sätter landet och i synnerhet våra tre universitet på den internationella kartan.

 

 

 

Åke Hjelm 2014-08-21
ake.hjelm@liu.se


2014-08-22
fotbollsskada

Fotbollsproffs – ett högriskyrke

En forskargrupp från Hälsouniversitetet har på uppdrag av fotbollförbundet UEFA dokumenterat skadorna hos europeiska fotbollsproffs. Artikeln där de första resultaten presenteras har blivit den mest citerade 2013 i tidskriften British Journal of Sports Medicine.

Tyst kunskap i vårdarbete

Tyst kunskap är en viktig, men förbisedd, faktor för god vård och omsorg. Men här finns ett dilemma. Den tysta kunskapen är svår att beskriva, samtidigt behövs just det för att kunna resonera kring den och värdera den.

teamarbete

Här sköter studenterna ruljansen

På en ortopediavdelning på Vrinnevisjukhuset tas patienterna om hand av studenter. Här får de träna teamarbete i skarpt läge. Modellen har uppmärksammats och fått efterföljare runt om i världen.

Kvinnor över 80 får hormonbehandling

Hormonbehandling för övergångsbesvär ges i regel direkt efter menopausen, men en studie vid Linköpings universitet visar att även kvinnor som är 80 år och äldre får behandling.

hörselforskning

Tekniska framsteg förändrar för hörselskadade

Försämrad hörsel med stigande ålder – det är ett gissel som drabbar fyra av tio svenskar. Tack vare ny teknik har hörselforskningen gått från att förstå, till att lindra – i framtiden siktar man mot att bota nedsatt hörsel.

Forskare i framkant kan ses på webben

Under vårterminen har tre framstående professorer presenterat sin forskning för allmänheten i föreläsningsserien Forskning i framkant. Missade du föreläsningarna kan de ses på webben.

entre

Högst söktryck till läkarprogrammet

Totalt 266 000 sökande till universitet och högskolor har fått beskedet att de antagits till höstens utbildningar. På Linköpings universitet är det också i år utbildningarna till läkare som har högst söktryck.

Digital revolution inom patologin drivs från Linköping

I dag pågår en mindre revolution inom patologin. Nu ska fler vårdgivare i Sverige följa Linköpings exempel och byta från analog till digital granskning av vävnadsprover.

Fler äldre och allt piggare

Vården måste till viss del individanpassas. Det menar Jan Marcusson, professor i geriatrik och överläkare, som deltog i LiU:s seminarium i Almedalen.

Därför skyddar kaffe mot Parkinsons

En speciell genetisk variant upptäckt av forskare vid Linköpings universitet ger skydd mot Parkinsons sjukdom – särskilt för dem som dricker mycket kaffe.

brain

Fyra hjärnforskare får bidrag

Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt, varav fyra vid Hälsouniversitetet, som får 500 000 kronor vardera.

Studenter deltog i världskonferens i arbetsterapi

När den 16:e världskonferensen i arbetsterapi gick av stapeln i Yokohama, Japan, fanns forskare, lärare och två studenter på plats för att representera Hälsouniversitetet.

barnallergi

Spädbarnseksem leder ofta till astma

Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder.

Pigga gamlingar - trött åldringsvård

Flera forskare från Hälsouniversitetet deltar i Almedalsveckan 29 juni-6 juli. En av dem är Jan Marcusson som deltar i ett seminarium kring äldrevård.

Att motverka kränkningar i vården

Med hjälp av ett dramapedagogiskt rollspel kan vårdpersonal bli bättre på att ingripa när de ser att en patient kränks.

Experter har granskat Hälsouniversitetets forskning

Hälsouniversitetet satsar på rätt forskningsområden och inom vissa av dem finns världsledande forskare. Samtidigt finns utrymme för att satsa mer på unga forskare. Det säger en stor granskning av forskningen vid medicinska fakulteten och universitetssjukhuset.

Fortsatt färre doktorander

Antalet nya doktorander har varierat kraftigt under åren. De senaste tre åren har trenden gått mot allt färre nyantagna, detta gäller även doktorander vid LiU.

Fördjupat samarbete mellan Linköpings och Umeå universitet

Universitetsledningarna vid Linköpings och Umeå universitet ska stärka och utveckla sin strategiska samverkan. Bland annat ska man utbyta erfarenheter kring decentraliserad läkarutbildning.

Uppskattad lärare fick pris av läkarstudenter

En förebild för både läkare och ledare. Så beskrivs Oliver Gimm, professor i kirurgi och lärare på läkarprogrammet, av studenterna. Nu har han tagit emot Kandidat kork-priset.


Sidansvarig: therese.ekstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-22