Göm menyn

Så motverkas benskörhet innan höften bryts

Var femte kvinna och var tionde man i Sverige kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av benskörhet. Men en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan något benbrott inträffat.

Trots att andelen svenskar som bryter höften är bland de högsta i världen, ligger vi långt under EU-genomsnittet när det gäller insatser för att motverka benskörhet. I pengar räknat kostar de benskörhetsrelaterade frakturerna under ett år uppskattningsvis 14 miljarder kronor.

En metod att upptäcka benskörhet har studerats av industridoktoranden Johan Kälvesten, som nu lägger fram resultaten i sin doktorsavhandling. Metoden som kallas digital röntgenradiogrammetri tillhandahålls av Linköpingsföretaget Sectra.

– Den är ett sätt att mäta innehållet av benmineral i skelettet och bygger på en helt vanlig röntgenbild av handen. Bilderna skickas automatiskt till en dator som analyserar benens kvalitet. Resultaten skickas sedan automatiskt tillbaka till patientens journal, säger Johan Kälvesten.

Som en del i att studera metoden har han analyserat tiotusentals röntgenbilder av händer, och följt upp vilka personer som sedan fick fraktur. Resultaten visar att de som har låg bentäthet i handskelettet löper stor risk att drabbas av höftfraktur senare i livet.

Eftersom det finns effektiva läkemedel som stärker skelettet skulle många benbrott kunna undvikas genom screening och behandling av de personer som löper hög risk att bryta sig. Försök har gjorts med att lägga till röntgenradiogrammetri av handen i samband med mammografi, och det visade sig att det extra momentet inte påverkar eller försenar arbetet nämnvärt.

Johan Kälvesten är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik och delar sin tid mellan forskning vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och Sectra. Projektet har involverat allt från strålningsfysik, signalbehandling och datorseende till cellbiologi, kliniska prövningar och statistik.

Avhandling: Automatic image analysis for decision support in rheumatoid arthritis and osteoporosis av Johan Kälvesten. Linköping University Medical Dissertations No. 1433. Disputation 13 mars 2015 kl 13:00 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköping.

Kontakt:
Johan Kälvesten, doktorand, 070-5795877, johan.kalvesten@gmail.com
Anders Persson, föreståndare CMIV, 010-1038906, anders.persson@cmiv.liu.se


Åke Hjelm 2015-03-03
Kjellgren

Programdialoger utvecklar utbildningarna

Programdialoger har nu genomförts med samtliga utbildningsprogram vid Hälsouniversitetet.
– Programdialogerna visar att vi har en gemensam pedagogisk profil som är känd och accepterad i hela organisationen, det är positivt, säger Karin Kjellgren, prodekan för utbildning vid Hälsouniversitetet.

BRAIN

Webbteve: Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan på inflammation?

Se föreläsningen med David Engblom, universitetslektor i neurobiologi. Han forskar om hur nervkretsar i hjärnan signalerar belöning och obehag.

Moderkakan skyddar fostret mot mammans immunförsvar

Den blivande mammans immunförsvar är ett dödligt hot mot fostret och måste därför försvagas under graviditeten. Helt nya forskningsrön visar nu att det är moderkakan som styr denna anpassning.

Forskning på odlade celler kan slå fel

Celler odlade i laboratoriet uppträder mycket annorlunda än celler i kroppen. Redan efter några dagar är förändringen så stor att den kan påverka tolkningen av en studie, visar forskning vid universiteten i Linköping och Edinburgh.

Samarbetsprojekt för hälsa och välstånd

"Agenda för hälsa och välstånd” är ett projekt där Hälsouniversitetet deltar tillsammans med 24 andra aktörer med målet att snabba på genomförandet av en nationell life science-strategi.

Puff – Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.

Studentdriven logopedmottagning nominerad till Götapriset

Den studentdrivna logopedmottagningen på universitetssjukhuset i Linköping har nominerats till Götapriset. GötaPriset delas ut av Kvalitetsmässan och går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter.

Curt Karlsson

Fakultetens födelse – från Curt Karlssons synvinkel

Curt Karlsson blev hedersdoktor vid Hälsouniversitetet 2014. Han höll då en mycket uppskattad föreläsning som belyser hur fakulteten bildades och utvecklades. Hela föreläsningen finns nu att läsa på webben.

Förklädda HIV-virus lurar immunförsvaret

HIV-virus undviker kroppens immunceller genom att maskera sig med proteiner som normalt medverkar i skyddet mot infektioner, visar forskning av LiU-virologer.

Förbättringskunskap utvecklas i Vinterdialog

– Vi samlas kring ett gemensamt intresse för att skapa en bättre vård genom lärande, säger Johanna Dahlberg, universitetslektor. Hon är en av initiativtagarna till Vinterdialogen, där syftet är att utveckla och sprida kunskapen kring förbättringsarbete.

Hälsouniversitetets resultat i den nationella kvalitetsutvärderingen

Hälsouniversitetet är i topp när resultatet från Universitetskanslerämbetets utvärdering summeras. Det gäller både enskilda examina och examensmål.

Puff Universitetssjukhuset i Linköping

Universitetssjukhuset i Linköping utsett till landets bästa sjukhus

Dagens medicin har utsett Universitetssjukhuset i Linköping till landets bästa sjukhus 2014. Även bland mellanstora och små sjukhus har sjukhus inom den sydöstra sjukvårdsregionen fått topplaceringar.

Marie Blomberg

Marie Blomberg inspirerar läkarstudenterna

En förebild för oss som läkare inom vilket fält vi än må välja. Så tycker läkarstudenterna om Marie Blomberg som belönats med läkarprogrammets vandringspris ”Kandidat Kork”.

Lionsanslag till unga medicinforskare

Fem doktorander och fyra yngre disputerade forskare vid Hälsouniversitetet får ta emot forskningsanslag ur Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Brain

Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan på inflammation?

Forskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie där du kan ta del av de senaste medicinska forskningsrönen. ”Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan på inflammation?” är temat för vårens första föreläsning.

Martin Hallbeck

Alzheimerfondens stora forskningspris till Martin Hallbeck

Martin Hallbeck, biträdande professor vid Linköpings Universitet, är en av två mottagare till Alzheimerfondens stora forskningspris. Han har i sin forskning visat hur Alzheimers sjukdom sprider sig mellan nervcellerna.

Åsa Kastbom

Föreläsning om barnmisshandel berör läkarstudenterna

Åsa Kastbom brinner för att sprida kunskap om barnmisshandel. Nu prisas hon av läkarstudenterna för sin föreläsning om ämnet.
- Det är kul att studenterna väljer en föreläsning om barnmisshandel. Det är ofta ett osynligt ämne, säger Åsa Kastbom.

Karin Siwe

Stort engagemang belönades

Karin Siwe, universitetslektor och överläkare vid Kvinnokliniken, US, prisades för sitt nytänkande och engagemang. Forskningsanslag från Hälsofonden delades ut och nya docenter uppmärksammades på årets sista fakultetskollegium.

Blodsockertest

Rätt nivå på blodsockret

Stigande blodsocker hos diabetespatienter ökar risken för skador på ögon och njurar. Efter att ha följt en patientgrupp under mer än 20 år kan professor Hans Arnqvist och professor Johnny Ludvigsson visa vilken nivå som bör eftersträvas i behandlingen.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-03