Göm menyn

Bästa läkarutbildningen i Linköping

Läkarstudent

Landets bästa läkarutbildning finns i Linköping. Det visar en undersökning från Sveriges läkarförbund som lyfter den som en närmast perfekt utbildning.
LiU-logo

Hälsouniversitetet byter namn till Medicinska fakulteten

Den 20 maj lanseras LiU:s nya grafiska profil och logotyp, en del i arbetet med att förtydliga universitetets kommunikation. Som en del i detta byter nu Hälsouniversitetet namn till Medicinska fakulteten.

Sar Liin

Trimmade fettsyror - bot mot hjärtarytmi?

Varianter av fettsyror kan öppna en för hjärtat betydelsefull jonkanal och därmed minska risken för arytmi. I framtiden skulle fettsyrorna kunna utvecklas till läkemedel.

Cristobal

Hur påverkar nanopartiklar vår hälsa?

Nanopartiklar finns i kosmetika, elektronik och matförpackningar. Med sin minimala storlek kan de komma in i våra celler. Professor Susana Cristobal forskar på biologiska effekter av nya material.

Mattias Ekstedt Foto: Susanne B Karlsson

Mattias Ekstedt är årets pedagog

Mattias Ekstedt delar ständigt med sig av sin kunskap och sitt engagemang. Det tycker studenterna vid Medicinska fakulteten och därför har han utsetts till årets pedagog av studentkåren Consensus.

Ambulans

Ring ambulans omedelbart vid hjärtinfarkt

Hälften av alla hjärtinfarktpatienter misslyckas med att omedelbart ringa en ambulans för att få hjälp. Det fördröjer diagnosen och kan leda till ökad dödlighet i hjärtinfarkt, visar en ny studie från Linköpings universitet.

Provrör Foto: Stockxpert

Kritiskt läge för medicinsk forskning – förslag för att vända utvecklingen

Sverige tappar rejält inom life science. Vi måste agera snabbt och beslutsamt, medan vi fortfarande har chansen, skriver ett antal debattörer, däribland dekanus Johan D Söderholm.

Nytt regionalt ALF-avtal tydliggör samverkan

Det nya nationella ALF-avtalet har nu kompletterats med regionala ALF-avtal (RALF-avtalet) mellan de sju universiteten med medicinsk fakultet och respektive region/landsting. Det tydliggör hur universitetet ska samverka med sjukvårdens olika delar inom klinisk forskning och utbildning.

Anna Strömberg

6 miljoner till forskning om hjärtsvikt

Hjärtsvikt orsakar nära fem miljoner sjukhusinläggningar om året i Europa. Nordforsk ger nu ett projekt med målet att minska framtida vårdbehov och dödligheten i hjärtsvikt 6,3 miljoner kronor. Studien leds av professor Anna Strömberg.

Kronander och Brüer

Hur får vi samarbetet mellan industri, sjukvård och forskning att fungera till nytta för alla?

Jan-Olof Brüer och Torbjörn Kronander, som kommer att utses till hedersdoktorer, föreläser den 22 maj om sina erfarenheter av samarbete mellan industri, universitet och sjukvård.

Linda Penn

Tackling Cancer with Novel Strategies and Collaborative Teams

Den 22 maj klockan 10 föreläser den framgångsrika cancerforskaren Linda Penn med anledning av att hon utses till hedersdoktor.

Sjuksköterskestudenter i skalvets Nepal

Två sjuksköterskestudenter på utbyte i Katmandu hamnade mitt i jordbävningen som drabbade Nepal på lördagen. Bägge är välbehållna och är nu hemma i Sverige igen.

Stefan Thor

Storsatsning på molekylärmedicinskt centrum

Det nya forskningscentrumet - Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Linköpings universitet - ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning.

Folke Sjöberg

Webbteve: Svensk brännskadevård i internationell toppklass

Se föreläsningen med Folke Sjöberg, överläkare och professor i brännskadevård, som berättar om erfarenheter från Linköpings Brännskadecentrum.

Traumatiska upplevelser kan ge barndiabetes

Skilsmässa, dödsfall, ett nytt syskon eller andra livskriser kan trefaldiga risken att barn utvecklar diabetes typ 1. För barn med anlag för diabetes kan det innebära 12 gånger så hög risk. Det visar en studie från Linköpings universitet.

LiU-studenter välbehållna i Kenya

Inga LiU-studenter är direkt berörda av den terrorattack som drabbade ett universitet i östra Kenya på torsdagsmorgonen.

Johanna

Ett övergrepp kommer sällan ensamt

Ett övergrepp följs ofta av fler. Johanna Simmons doktorsavhandling visar att många som uppger att de blivit slagna, våldtagna eller förföljda har också utsatts för andra former av våld och av mer än en förövare, och det gäller både kvinnor och män.

doktorshatt

Pionjärer inom medicinsk teknik blir hedersdoktorer

Roligt och överrumplande, så beskriver Torbjörn Kronander och Jan-Olof Brüer reaktionen när de fick veta att de ska bli medicine hedersdoktorer vid Linköpings universitet. De uppmärksammas för sina banbrytande insatser inom medicinsk bildteknik.

Linda Penn

Hedersdoktor som jobbar för att bota cancer

– Samarbetet med LiU har gett mig tillgång till unik kompetens och nya strategier för min forskning, berättar Linda Penn, cancerforskare vid University of Toronto. I maj utses hon till medicine hedersdoktor vid Linköpings universitet.

LARC blir Forum Östergötland

Forum Östergötland är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Region Östergötland och är en stödenhet för klinisk forskning.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-25