Göm menyn

Jakten på HIV-vaccin inleder höstens föreläsningsserie

Sedan det stora aidsutbrottet på 80-talet i Sverige har många försök gjorts att få fram ett skyddande HIV-vaccin. Professor Marie Larsson inleder Forskning i Framkant med att berätta om HIV och vad som görs för att hitta ett botemedel.hiv

Trots försök att få fram ett HIV-vaccin kostar sjukdomen fortfarande miljontals människor livet runt om i världen.
- Egentligen är det två olika saker man arbetar med. Den ena är att behandla de som redan har smittats, det andra är att förhindra att människor alls smittas, säger Marie Larsson vars egen forskning handlar om en specifik cell, den dendritiska cellen, som är viktig för starten av människans försvar mot virus och bakterier. Hennes forskning fokuserar på HIV och vaccinutveckling mot HIV.

Olöst fråga -  hur sjukdomen överförs

Förra året nåddes världen av nyheten att forskare i USA hade lyckats bota en nyfödd flicka från HIV. Det var inte förrän sent i moderns graviditet man upptäckte att hon hade HIV och att barnet troligtvis skulle smittas. Barnet behandlades redan sitt första dygn i livet och en månad senare kunde man inte finna något virus i henne.
- Tyvärr har det visat sig nu senare att hon ändå är infekterad med viruset. Det visar att vi fortfarande har mycket kvar att lära oss om HIV infektionen, säger Marie Larsson.
En fråga som forskare i detalj söker svar på är just den om hur sjukdomen överförs.
- Man forskar mycket om hur viruset smittar och man vet mycket om det, men det finns luckor. Får vi mer kunskap om detta, blir det lättare att få fram ett fungerande vaccin.

Marie Larssons föreläsning ”HIV och jakten på ett effektivt vaccin” inleder höstens föreläsningsserie Forskning i framkant. Hon föreläser torsdag 25 september klockan 16.30 i Berzeliussalen, campus US. Hon följs av docent Martin Hallbeck 27 november, vars ämne är demens. Toste Lännes föreläsning 16 oktober har ställts in.

 

 

Text: Therese Ekstrand


2014-08-29
Samlagssmärta kan vålla barnlöshet

Kvinnor med samlagssmärta förblir oftare barnlösa än genomsnittet. De som ändå föder barn blir oftare förlösta med kejsarsnitt och löper högre risk för förlossningssprickor, visar en stor registerstudie utförd vid Linköpings universitet.

feber

Hälsouniversitetets forskare fann feberns källa

Feber är ett svar på inflammation och triggas av ett påslag av signalämnet prostaglandin. Forskare vid Linköpings universitet kan nu visa exakt var dessa ämnen tillverkas – ett fynd som öppnar vägen för mer specifika läkemedel.

1100 forskare pratar bildanalys

Bildanalys är ett snabbt växande forskningsområde med många viktiga tillämpningar. I nästa vecka samlas 1100 forskare på konferensen ICPR, som för första gången hålls i Sverige under ledning av LiU-professorn Magnus Borga.

fotbollsskada

Fotbollsproffs – ett högriskyrke

En forskargrupp från Hälsouniversitetet har på uppdrag av fotbollförbundet UEFA dokumenterat skadorna hos europeiska fotbollsproffs. Artikeln där de första resultaten presenteras har blivit den mest citerade 2013 i tidskriften British Journal of Sports Medicine.

Tyst kunskap i vårdarbete

Tyst kunskap är en viktig, men förbisedd, faktor för god vård och omsorg. Men här finns ett dilemma. Den tysta kunskapen är svår att beskriva, samtidigt behövs just det för att kunna resonera kring den och värdera den.

teamarbete

Här sköter studenterna ruljansen

På en ortopediavdelning på Vrinnevisjukhuset tas patienterna om hand av studenter. Här får de träna teamarbete i skarpt läge. Modellen har uppmärksammats och fått efterföljare runt om i världen.

Kvinnor över 80 får hormonbehandling

Hormonbehandling för övergångsbesvär ges i regel direkt efter menopausen, men en studie vid Linköpings universitet visar att även kvinnor som är 80 år och äldre får behandling.

hörselforskning

Tekniska framsteg förändrar för hörselskadade

Försämrad hörsel med stigande ålder – det är ett gissel som drabbar fyra av tio svenskar. Tack vare ny teknik har hörselforskningen gått från att förstå, till att lindra – i framtiden siktar man mot att bota nedsatt hörsel.

Forskare i framkant kan ses på webben

Under vårterminen har tre framstående professorer presenterat sin forskning för allmänheten i föreläsningsserien Forskning i framkant. Missade du föreläsningarna kan de ses på webben.

entre

Högst söktryck till läkarprogrammet

Totalt 266 000 sökande till universitet och högskolor har fått beskedet att de antagits till höstens utbildningar. På Linköpings universitet är det också i år utbildningarna till läkare som har högst söktryck.

Digital revolution inom patologin drivs från Linköping

I dag pågår en mindre revolution inom patologin. Nu ska fler vårdgivare i Sverige följa Linköpings exempel och byta från analog till digital granskning av vävnadsprover.

Fler äldre och allt piggare

Vården måste till viss del individanpassas. Det menar Jan Marcusson, professor i geriatrik och överläkare, som deltog i LiU:s seminarium i Almedalen.

Därför skyddar kaffe mot Parkinsons

En speciell genetisk variant upptäckt av forskare vid Linköpings universitet ger skydd mot Parkinsons sjukdom – särskilt för dem som dricker mycket kaffe.

brain

Fyra hjärnforskare får bidrag

Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt, varav fyra vid Hälsouniversitetet, som får 500 000 kronor vardera.

Studenter deltog i världskonferens i arbetsterapi

När den 16:e världskonferensen i arbetsterapi gick av stapeln i Yokohama, Japan, fanns forskare, lärare och två studenter på plats för att representera Hälsouniversitetet.

barnallergi

Spädbarnseksem leder ofta till astma

Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder.

Pigga gamlingar - trött åldringsvård

Flera forskare från Hälsouniversitetet deltar i Almedalsveckan 29 juni-6 juli. En av dem är Jan Marcusson som deltar i ett seminarium kring äldrevård.

Att motverka kränkningar i vården

Med hjälp av ett dramapedagogiskt rollspel kan vårdpersonal bli bättre på att ingripa när de ser att en patient kränks.

Experter har granskat Hälsouniversitetets forskning

Hälsouniversitetet satsar på rätt forskningsområden och inom vissa av dem finns världsledande forskare. Samtidigt finns utrymme för att satsa mer på unga forskare. Det säger en stor granskning av forskningen vid medicinska fakulteten och universitetssjukhuset.


Sidansvarig: therese.ekstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-29