Göm menyn

Webbföreläsning: Hur får vi samarbetet mellan industri, sjukvård och forskning att fungera?

Hur får vi samarbetet mellan industri, sjukvård och forskning att fungera till nytta för alla parter?

Torbjörn Kronander och Jan-Olof BrüerSectra har en lång historia av samarbete med såväl sjukvården i Östergötland som med LiU. Jan-Olof  Brüer och Torbjörn Kronander beskriver Sectras rötter och start i forskningen på Linköpings universitet. Samarbetet har fortsatt såväl med teknisk som med medicinsk fakultet inom flera områden, bland annat i och med starten av CMIV. Om man förstår de andra aktörernas specifika förutsättningar och mål  kan man skapa win-win-win för alla tre parterna.  

 

 


Susanne B Karlsson 2015-07-31
Nydöpt: Medicinska biblioteket

Nu går det inte längre att HUBba på Campus US. Medicinska biblioteket är nya namnet på vårt bibliotek.

Puffbild Konstgräs ger fler skador

Fler överbelastningsskador på konstgräs

Om konstgräs skulle vara farligare att spela fotboll på än naturgräs har länge diskuterats i fotbollsvärlden. En avhandling från Linköpings universitet visar att spelare på konstgräs har fler överbelastningsskador än spelare på naturgräs.

Puff Donatorbarn

Låg risk för donatorbarn att träffa sitt halvsyskon

Tydliga regelverk saknas vad gäller assisterad befruktning. Men risken för att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop är låg – om donatorn inte ger upphov till fler än tio barn.

Arbetets organisation påverkar flow på jobbet, puff

Arbetets organisation påverkar flow på jobbet

Arbetets organisation, men även det sociala klimatet på jobbet, påverkar både hälsa och produktivitet i arbetet, visar en ny avhandling.

Hus 511

Välkomna på invigning av hus 511 måndag 24 augusti

Alla medarbetare och studenter är välkomna på invigning av hus 511 måndag 24 augusti klockan 12.15. Det kommer att finnas möjlighet att gå runt och titta i det nya huset.

Cristobal

Webbteve: Nanoparticles around us and why size matters

Forskning i framkant-föreläsning med Susana Cristobal, professor i biomedicinsk forskning.

Nil Dizdar

Nedsatt luktsinne - risk för Parkinson

Nil Dizdar Segrell ska i ett nytt forskningsprojekt undersöka luktsinnets betydelse för Parkinsons sjukdom.
- Patienter med Parkinsons sjukdom får ett nedsatt luktsinne flera år innan sjukdomen kan konstateras.

Neck pain Foto: Istock

9 miljoner till smärtforskning vid LiU

Vad är det som gör att fysisk träning minskar smärta? Det är en av frågeställningarna som Björn Gerdle, professor, har fått anslag från AFA Försäkring för att försöka besvara. Tre LiU-projekt inom smärtforskning får sammanlagt 9 miljoner från AFA.

Mårten Segelmark

Debatt: NT-rådets ställningstagande till eculizumab är oacceptabelt

NT-rådet (rådet för nya terapier) rekommenderar landsting och regioner att på grund av det höga priset avstå från behandling med eculizumab. Landets ledande njurmedicinare protesterar i en debattartikeln i Läkartidningen, med professor Mårten Segelmark som en av medförfattarna.

Forum Sydost - ny regional nod för samordning av kliniska studier

Forum Sydost är en nybildad samordningsstruktur utsedd av Vetenskapsrådet. Där ingår Futurum Jönköping, Forum Kalmar och Forum Östergötland.

SU

Studievägledare på Medfak får toppbetyg

Resultaten från studentundersökningen visar att studenterna på Medicinska fakulteten överlag är nöjda med livet som student. Mest nöjda är studenterna över studievägledningen.

Zlatan

Idrottsmedicinare om vägen till framgång

Rörliga datortomografbilder kan visa hur det ser ut inne i en led när den rör sig. När professor Anders Persson visade bilderna för deltagare på en konferens om idrottsmedicin var entusiasmen stor. Ett annat uppskattat ämne som togs upp var vilka faktorer som påverkar om en professionell fotbollsspelare riskerar att skada sig.

Pontus och Hanna Henriksson

Gifta paret disputerar samtidigt

Pontus och Hanna Henriksson disputerar med bara en dags mellanrum. Deras avhandlingar berör ämnet barnfetma.
– Det som händer tidigt i livet kan ha stor betydelse för hälsa och risk för fetma senare i livet, säger Hanna och Pontus Henriksson.

Elin Good

Elin Good är framtidens toppforskare inom kardiologi

Elin Good, doktorand i kardiologi, har vunnit utmärkelsen Young Investigator Award. Hennes forskningsrapport valdes ut som vinnare i kategorin Prevention och Epidemiologi.

Läkarstudent

Bästa läkarutbildningen i Linköping

Landets bästa läkarutbildning finns i Linköping. Det visar en undersökning från Sveriges läkarförbund som lyfter den som en närmast perfekt utbildning.

Unga möter sexköpare via nätet

För unga som mår dåligt är sannolikheten större att nätet blir en yta för sexuella kontakter och för en del leder bekantskapen till att de börjar sälja sex. Linda Jonssons har i sin avhandling studerat hur kontakt mellan ungdomar och sexköpare etableras.

LiU-logo

Hälsouniversitetet byter namn till Medicinska fakulteten

Den 20 maj lanseras LiU:s nya grafiska profil och logotyp, en del i arbetet med att förtydliga universitetets kommunikation. Som en del i detta byter nu Hälsouniversitetet namn till Medicinska fakulteten.

Sar Liin

Trimmade fettsyror - bot mot hjärtarytmi?

Varianter av fettsyror kan öppna en för hjärtat betydelsefull jonkanal och därmed minska risken för arytmi. I framtiden skulle fettsyrorna kunna utvecklas till läkemedel.

Cristobal

Hur påverkar nanopartiklar vår hälsa?

Nanopartiklar finns i kosmetika, elektronik och matförpackningar. Med sin minimala storlek kan de komma in i våra celler. Professor Susana Cristobal forskar på biologiska effekter av nya material.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-07-31