Göm menyn

Låg risk för donatorbarn att träffa sitt halvsyskon

Allt fler barn kommer till genom assisterad befruktning. Men tydliga regelverk saknas inom vården. Nu visar Linköpingsforskare att risken för att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop är låg – mindre än en procent – om donatorn inte ger upphov till fler än tio barn.

– Det är nödvändigt med en diskussion kring en tillförlitlig gräns för hur många barn en donator får ge upphov till, för det saknas idag. För oss inom professionen är det viktigt att processen är säker för det kommande barnet, dess föräldrar, donatorn och i slutändan också samhället, säger Gunilla Sydsjö.

Gunilla Sydsjö är professor vid Linköpings universitet och kognitiv beteendeterapeut vid Linköpings universitetssjukhus. Hon träffar i sitt arbete människor som behöver hjälp av vården för att skaffa barn. En av de frågor som dyker upp i samtal med de blivande föräldrarna är hur stor risken är att deras framtida barn skulle kunna komma att skaffa barn med ett halvsyskon.sydsjö

sydsjöI en studie publicerad iden vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica visar bland annat Gunilla Sydsjö, Marie Bladh och Anders Nordgaard med hjälp av en matematisk modell risken för att svenska donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop. Ger donatorn upphov till tio barn är risken 0,9 procent, eller ungefär en gång i seklet. Vid upphov till 15 barn är risken två procent och vid 25 barn är risken fem procent.

På svenska universitetssjukhus tillkommer ungefär 75-100 barn varje år med hjälp av donerad sperma från svenska män. Regelverken, eller bristen på dem, kring hur många barn en donator får ge upphov till skiljer sig dock mycket åt i EU. I vissa länder får donatorn ge upphov till så många som 25 barn. Enligt Socialstyrelsens rekommendation från 2006 ska inte donatorsperma användas för att ge upphov till mer än sex barn. När nya EU-regler tillkom på området förkastades dock Socialstyrelsens rekommendation om max sex barn och de som utför assisterad befruktning har därför istället arbetat utifrån att donatorsperma får ge upphov till barn i sex familjer.

– Det här resultatet visar att Socialstyrelsens rekommendation om max sex donatorbarn bör följas av oss inom vården, säger Gunilla Sydsjö.

Publikationen:
The optimal number of offspring per gamete donor. Sydsjö G, Kvist U, Bladh M, Nordgaard A, Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 May 25.


Therese Ekstrand Amaya 2015-06-30
Arbetets organisation påverkar flow på jobbet, puff

Arbetets organisation påverkar flow på jobbet

Arbetets organisation, men även det sociala klimatet på jobbet, påverkar både hälsa och produktivitet i arbetet, visar en ny avhandling.

Hus 511

Välkomna på invigning av hus 511 måndag 24 augusti

Alla medarbetare och studenter är välkomna på invigning av hus 511 måndag 24 augusti klockan 12.15. Det kommer att finnas möjlighet att gå runt och titta i det nya huset.

Cristobal

Webbteve: Nanoparticles around us and why size matters

Forskning i framkant-föreläsning med Susana Cristobal, professor i biomedicinsk forskning.

Nil Dizdar

Nedsatt luktsinne - risk för Parkinson

Nil Dizdar Segrell ska i ett nytt forskningsprojekt undersöka luktsinnets betydelse för Parkinsons sjukdom.
- Patienter med Parkinsons sjukdom får ett nedsatt luktsinne flera år innan sjukdomen kan konstateras.

Neck pain Foto: Istock

9 miljoner till smärtforskning vid LiU

Vad är det som gör att fysisk träning minskar smärta? Det är en av frågeställningarna som Björn Gerdle, professor, har fått anslag från AFA Försäkring för att försöka besvara. Tre LiU-projekt inom smärtforskning får sammanlagt 9 miljoner från AFA.

Mårten Segelmark

Debatt: NT-rådets ställningstagande till eculizumab är oacceptabelt

NT-rådet (rådet för nya terapier) rekommenderar landsting och regioner att på grund av det höga priset avstå från behandling med eculizumab. Landets ledande njurmedicinare protesterar i en debattartikeln i Läkartidningen, med professor Mårten Segelmark som en av medförfattarna.

Forum Sydost - ny regional nod för samordning av kliniska studier

Forum Sydost är en nybildad samordningsstruktur utsedd av Vetenskapsrådet. Där ingår Futurum Jönköping, Forum Kalmar och Forum Östergötland.

SU

Studievägledare på Medfak får toppbetyg

Resultaten från studentundersökningen visar att studenterna på Medicinska fakulteten överlag är nöjda med livet som student. Mest nöjda är studenterna över studievägledningen.

Zlatan

Idrottsmedicinare om vägen till framgång

Rörliga datortomografbilder kan visa hur det ser ut inne i en led när den rör sig. När professor Anders Persson visade bilderna för deltagare på en konferens om idrottsmedicin var entusiasmen stor. Ett annat uppskattat ämne som togs upp var vilka faktorer som påverkar om en professionell fotbollsspelare riskerar att skada sig.

Pontus och Hanna Henriksson

Gifta paret disputerar samtidigt

Pontus och Hanna Henriksson disputerar med bara en dags mellanrum. Deras avhandlingar berör ämnet barnfetma.
– Det som händer tidigt i livet kan ha stor betydelse för hälsa och risk för fetma senare i livet, säger Hanna och Pontus Henriksson.

Elin Good

Elin Good är framtidens toppforskare inom kardiologi

Elin Good, doktorand i kardiologi, har vunnit utmärkelsen Young Investigator Award. Hennes forskningsrapport valdes ut som vinnare i kategorin Prevention och Epidemiologi.

Läkarstudent

Bästa läkarutbildningen i Linköping

Landets bästa läkarutbildning finns i Linköping. Det visar en undersökning från Sveriges läkarförbund som lyfter den som en närmast perfekt utbildning.

Unga möter sexköpare via nätet

För unga som mår dåligt är sannolikheten större att nätet blir en yta för sexuella kontakter och för en del leder bekantskapen till att de börjar sälja sex. Linda Jonssons har i sin avhandling studerat hur kontakt mellan ungdomar och sexköpare etableras.

LiU-logo

Hälsouniversitetet byter namn till Medicinska fakulteten

Den 20 maj lanseras LiU:s nya grafiska profil och logotyp, en del i arbetet med att förtydliga universitetets kommunikation. Som en del i detta byter nu Hälsouniversitetet namn till Medicinska fakulteten.

Sar Liin

Trimmade fettsyror - bot mot hjärtarytmi?

Varianter av fettsyror kan öppna en för hjärtat betydelsefull jonkanal och därmed minska risken för arytmi. I framtiden skulle fettsyrorna kunna utvecklas till läkemedel.

Cristobal

Hur påverkar nanopartiklar vår hälsa?

Nanopartiklar finns i kosmetika, elektronik och matförpackningar. Med sin minimala storlek kan de komma in i våra celler. Professor Susana Cristobal forskar på biologiska effekter av nya material.

Mattias Ekstedt Foto: Susanne B Karlsson

Mattias Ekstedt är årets pedagog

Mattias Ekstedt delar ständigt med sig av sin kunskap och sitt engagemang. Det tycker studenterna vid Medicinska fakulteten och därför har han utsetts till årets pedagog av studentkåren Consensus.

Ambulans

Ring ambulans omedelbart vid hjärtinfarkt

Hälften av alla hjärtinfarktpatienter misslyckas med att omedelbart ringa en ambulans för att få hjälp. Det fördröjer diagnosen och kan leda till ökad dödlighet i hjärtinfarkt, visar en ny studie från Linköpings universitet.

Provrör Foto: Stockxpert

Kritiskt läge för medicinsk forskning – förslag för att vända utvecklingen

Sverige tappar rejält inom life science. Vi måste agera snabbt och beslutsamt, medan vi fortfarande har chansen, skriver ett antal debattörer, däribland dekanus Johan D Söderholm.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-30