Göm menyn

Här sköter studenterna ruljansen

kua

Ur LiU Magasin

På en ortopediavdelning på Vrinnevisjukhuset tas patienterna om hand av studenter på universitetets läkar- och vårdutbildningar. Här får de träna teamarbete i skarpt läge. Modellen har uppmärksammats och fått efterföljare runt om i världen.
Det är en småregnig gryning när sju studenter dyker upp på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Ett par av dem har suttit över en timme på bussar och tåg. Snart ska de ta över sina sex ortopedipatienter på avdelning 9. Den kallas kua vilket ska uttydas "klinisk undervisningsavdelning". När den första öppnades 1996 på ortopediavdelning 30 vid Universitetssjukhuset i Linköping var den en världsnyhet som kopierats flera gånger om. I Linköping följdes den av en geriatrikavdelning och 2001 togs klivet över till Vrinnevi. De sju studenterna är inne på sitt femte dygn på kua och utgör nu daglaget på avdelningen. 06:45 är det tid för rapportering från den fasta nattpersonalen. På sin egen expedition lägger de upp dagens arbete. Alla är med, blivande läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och – sedan ett par terminer – även biomedicinska analytiker. En del grupper blir snabbt ganska självständiga medan andra behöver mer handledning.
– Vi har förbättrat oss dag för dag, tycker Niklas Karlsson, som utbildar sig till biomedicinsk analytiker.
Det är ett yrke som ofta utövas i laboratorier, sällan i kontakt med vare sig patienter eller vårdpersonal. Här ges chansen att följa ett prov genom vårdkedjan och se sin roll i ett vidare perspektiv. Utmaningen för gruppen är just att tillsammans lösa problem för att ge bästa möjliga omvårdnad för patienterna, och att ta intryck av varandras yrkesroller.

 
På sina enskilda praktikplaceringar upplever många studenter att de mer eller mindre passivt får följa sina handledare. Här kan det vara tvärtom.
– Studenterna kan ofta lära oss nya rön från sina utbildningar, säger Maria Törnborg, sjuksköterska och kontaktperson för kua avdelning 9.
När klockan går mot två på eftermiddagen är det snart dags för skiftbyte. Kvällsgänget ska ta över och de båda lagen samlas för överrapportering. På en filmduk projiceras de inneliggande patienternas journalblad från det digitala journalsystemet Cosmic. Just nu är det en stor bredd på avdelningen – höftoperationer, frakturer från ortopedakuten och ryggåkommor. Ett par patienter är multisjuka med läkemedelslistor så långa att de kan skrollas ner till golvet.
Karin Andersson, sjuksköterskestudent från daglaget, rapporterar om patienten H. som har feber, känner sig hängig, frusen och deppig. Hans ena fot har amputerats. Kommer jag att kunna gå igen, undrar han. Läkarkandidaten Max Hedmark rekommenderar noggrann uppföljning och profylaktisk behandling av operationssåret. Vid bordets bortre ända sitter sjuksköterskehandledarna Kerstin Kinnander och Jona Borén. De lyssnar och flikar in någon enstaka kommentar.
– Vi försöker hålla oss i bakgrunden, säger Kerstin Kinnander.
– Ett av huvudmålen är att studenterna ska upptäcka att »det här kan vi faktiskt lösa«. Sånt blir en "boost" för självförtroendet, säger Jona Borén,
som själv gjorde sin Kua-placering här på avdelningen för åtta år sedan. Och det var ingen engångsföreteelse, poängterar Kerstin Kinnander som sett många studenter komma tillbaka som färdiga sjuksköterskor eller läkare.
 
De två korta veckornas avbrott i den vanliga studielunken avrundas med ett seminarium där studenterna får gå igenom sina upplevelser och kliniska erfarenheter från kua-praktiken. Till sist görs en bedömning som underlag för examinationen.
– Det viktigaste är förmågan att fungera i team och förstå organisationen kring patienten. I den senaste utvärderingen ansåg 80 procent av studenterna att utbildningsmomentet fungerar mycket bra som träning i lagarbete, säger Johanna Dahlberg, studierektor för Hälsouniversitetets
Curriculum för interprofessionellt lärande, där även de så kallade hel-kurserna (Hälsa, etik och lärande) ingår.
 
Text: Åke Hjelm
Bild: Göran Billeson

2014-07-24
hörselforskning

Tekniska framsteg förändrar för hörselskadade

Försämrad hörsel med stigande ålder – det är ett gissel som drabbar fyra av tio svenskar. Tack vare ny teknik har hörselforskningen gått från att förstå, till att lindra – i framtiden siktar man mot att bota nedsatt hörsel.

Forskare i framkant kan ses på webben

Under vårterminen har tre framstående professorer presenterat sin forskning för allmänheten i föreläsningsserien Forskning i framkant. Missade du föreläsningarna kan de ses på webben.

entre

Högst söktryck till läkarprogrammet

Totalt 266 000 sökande till universitet och högskolor har fått beskedet att de antagits till höstens utbildningar. På Linköpings universitet är det också i år utbildningarna till läkare som har högst söktryck.

Digital revolution inom patologin drivs från Linköping

I dag pågår en mindre revolution inom patologin. Nu ska fler vårdgivare i Sverige följa Linköpings exempel och byta från analog till digital granskning av vävnadsprover.

Fler äldre och allt piggare

Vården måste till viss del individanpassas. Det menar Jan Marcusson, professor i geriatrik och överläkare, som deltog i LiU:s seminarium i Almedalen.

Därför skyddar kaffe mot Parkinsons

En speciell genetisk variant upptäckt av forskare vid Linköpings universitet ger skydd mot Parkinsons sjukdom – särskilt för dem som dricker mycket kaffe.

brain

Fyra hjärnforskare får bidrag

Hjärnfonden delar ut 28 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning. Pengarna går till drygt 50 svenska hjärnforskningsprojekt, varav fyra vid Hälsouniversitetet, som får 500 000 kronor vardera.

Studenter deltog i världskonferens i arbetsterapi

När den 16:e världskonferensen i arbetsterapi gick av stapeln i Yokohama, Japan, fanns forskare, lärare och två studenter på plats för att representera Hälsouniversitetet.

barnallergi

Spädbarnseksem leder ofta till astma

Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder.

Pigga gamlingar - trött åldringsvård

Flera forskare från Hälsouniversitetet deltar i Almedalsveckan 29 juni-6 juli. En av dem är Jan Marcusson som deltar i ett seminarium kring äldrevård.

Att motverka kränkningar i vården

Med hjälp av ett dramapedagogiskt rollspel kan vårdpersonal bli bättre på att ingripa när de ser att en patient kränks.

Experter har granskat Hälsouniversitetets forskning

Hälsouniversitetet satsar på rätt forskningsområden och inom vissa av dem finns världsledande forskare. Samtidigt finns utrymme för att satsa mer på unga forskare. Det säger en stor granskning av forskningen vid medicinska fakulteten och universitetssjukhuset.

Fortsatt färre doktorander

Antalet nya doktorander har varierat kraftigt under åren. De senaste tre åren har trenden gått mot allt färre nyantagna, detta gäller även doktorander vid LiU.

Fördjupat samarbete mellan Linköpings och Umeå universitet

Universitetsledningarna vid Linköpings och Umeå universitet ska stärka och utveckla sin strategiska samverkan. Bland annat ska man utbyta erfarenheter kring decentraliserad läkarutbildning.

Uppskattad lärare fick pris av läkarstudenter

En förebild för både läkare och ledare. Så beskrivs Oliver Gimm, professor i kirurgi och lärare på läkarprogrammet, av studenterna. Nu har han tagit emot Kandidat kork-priset.

ludvigsson

Johnny Ludvigsson rankad som en av världens främsta diabetesforskare

På en tio-i-topp-lista över världens främsta forskare inom diabetes typ 1 återfinns Hälsouniversitetets Johnny Ludvigsson.

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter på utbyte i Kenya

En delegation från Hälsouniversitetet har besökt Moi University för att utbyta erfarenheter kring de båda universitetens utbildningar.

Ortoped sticker ut hakan

Läkemedel mot benskörhet, osteoporos, gör ofta ingen nytta. Meniskoperationer är meningslösa. Teppo Järvinen, forskare i ortopedi vid Helsingfors universitet, är van att sticka ut hakan. Tisdag 17 juni ger han en öppen föreläsning vid Hälsouniversitetet.

Global aktion mot antibiotikakrisen

Finns det en lösning på det globala hotet från antibiotikaresistenta bakterier? Den frågan diskuteras just nu på ett slutet toppmöte i Uppsala. Samtidigt rapporterar Folkhälsomyndigheten om en ökad spridning av resistenta bakterier på svenska sjukhus.


Sidansvarig: therese.ekstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-07-23