Göm menyn

Simulatorer ger säkrare studenter

Om studenter får träna med simuleringsverktyg i sin egen takt, utan att oroa sig för att skada patienten, lär de sig bättre. Det visar en licentiatavhandling vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. 

Regelbunden träning av olika praktiska moment är en viktig del av utbildningar inom hälso- och sjukvård. Det vanligaste är att studenterna tränar på varandra eller på patienter under sin praktik. Numera har studenter vid Hälsouniversitetet möjlighet att träna blodprovstagning, kateterisering och annat på datoriserade simulatorer på träningscentret Clinicum. Då slipper patienter och andra att agera försökspersoner.

Studenterna fick veta om de gjorde rätt
– Jag ville undersöka den pedagogiska nyttan av simulatorerna. Därför utgick jag från studenternas syn på vad och hur de lär sig i simulerad färdighetsträning. Dessutom har jag tagit reda på vad de tycker är viktigt att tänka på i utbildningsplaneringen av färdighetsträningen, säger Eva Johannesson vid Avdelningen för sjukgymnastik och Pedagogiskt centrum.
I sin licentiatavhandling har hon studerat sjuksköterskestudenters användning av två olika simulatorprogram. Två grupper med studenter fick med hjälp av simulatorerna träna på att sätta ven- och urinvägskateter. De fick uppleva hur motståndet kan kännas när man sticker en nål genom huden och in i kärlet och när en kateter förs in i urinröret. Studenterna fick veta om de gjorde momenten i rätt ordning och vilka val de måste göra.
– Många uppskattade extra mycket att det samtidigt visades en anatomisk bild i genomskärning på dataskärmen, säger Eva Johannesson.
SimmanStudenter behandlar SimMan®, en datoriserad ”docka” som kan programmeras för olika sjukdomstillstånd.

Simuleringen ger självförtroende
Samtliga studenter tyckte att simulatorer var ett roligt undervisningssätt. De betonade att variation (att det finns olika inriktningar på övningarna) och realism (att övningarna ska kännas verklighetstrogna) är betydelsefulla faktorer. Men också att det är viktigt att få återkoppling på övningarna.
– Efter simuleringen fick studenterna veta hur många poäng de fick. Det blev en bekräftelse på deras förmåga att klara av övningen, säger Eva Johannesson.
Hon berättar att vissa av studenterna var tveksamma till simuleringen eftersom att de inte upplever den som tillräckligt verklighetstrogen.
– Jag fick veta att de ser på datasimuleringen som ett komplement till annan färdighetsträning. De tycker att simuleringen ger dem självförtroende och säkerhet inför arbetet med riktiga patienter.
Eva Johannesson kom även fram till att det är viktigt att utbildningen ger förutsättningar för studenterna att träna i en trygg miljö. De vill gärna jobba självständigt och få möjlighet att repetera övningarna ofta.  Dessutom är de positiva till att använda interaktiva multimedia och vill att simuleringsverktygen ska vara lätta att använda.
– Nu hoppas jag att mina studier kan bidra till att öka förståelsen för hur studenterna lär sig när det handlar om simulerad färdighetsträning.  Resultaten kan vara till hjälp vid planering och utförande av simulerad färdighetsträning inom hälso- och sjukvårdens utbildningar, avslutar Eva Johannesson.

ProvtagningSjuksköterskestudenter övar provtagning.


Text: Jessica Holm

Foto: Peter Karlsson/ Svarteld och Oskar Lüren

Licentiatavhandling: Learning manual and procedural clinical skills through simulation in health care education av Eva Johannesson (Linköping Studies in Health Sciences No 120) lades fram den 23 mars 2012.


 


2012-05-16
Invald i Kungliga Vetenskapsakademin

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien.

Leukemicellens hemlighet

Hur kommer det sig att en del patienter med leukemi blir hjälpta av ett läkemedel, när andra inte blir det? Svaret finns på insidan av cellerna som kan utforskas tack vare ett nytt kraftfullt instrument.

biomedicin

Biomedicinska analytiker samverkar bra

Programmet för Biomedicinsk analytiker hamnar i topp vad gäller samverkan med arbetslivet i en undersökning om lärosätenas samarbeten med arbetsgivare.

Autism som en naturlig variation

Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik.

jaarsma

Webbteve: Hjärtpatienter mår bättre av tv-spel

Tiny Jaarsma och Anna Strömberg forskar om egenvård vid kronisk hjärtsjukdom. De har tagit fram ett tv-spel patienter kan använda för att bli mer fysiskt aktiva. I en ny film berättar de och några av patienterna som blivit spelbitna om projektet.

Nytt koncept för cancerbehandling

Ett helt nytt sätt att behandla cancer har utvecklats av ett svenskt forskarlag under ledning av Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory. Konceptet presenteras nu i den topprankade tidskriften Nature.

cytof

Vad händer på insidan av en cancercell?

Hälsouniversitetet var först i Norden med att införskaffa CyTOF. Supermaskinen ska underlätta för forskare att se in i celler och förstå vad som händer i dem när vi blir sjuka.

Arbetslivserfarenhet fortsätter räknas

Det blir fortsatt möjligt att söka till logoped-, läkar- och sjuksköterskeprogrammen på LiU med arbetslivserfarenhet, minst två år från yrken inom medicin och vård.

batalden

Hedersdoktorer som vill se tätt samarbete med vården

Barnläkaren, professorn och pionjären Paul Batalden samt före detta universitetsdirektören vid LiU, Curt Karlsson, har utsetts till hedersdoktorer vid HU.

85-åringarna inte så skröpliga

Bilden av äldre och deras hälsa bör omprövas. En studie på 85-åringar i Linköping visar att de inte är så skröpliga som de ofta beskrivs. Majoriteten mår bra och klarar sig själva. Men en varningssignal är att allt fler äldre lider av fetma.

celltest

Biosensor ersätter försöksdjur

En biosensor som rapporterar inifrån levande celler kan ersätta tiotusentals av de försöksdjur som idag används för att upptäcka biverkningar hos nya läkemedel.

mekaniskt hjälphjärta

Dramatisk bild synliggör CMIV:s forskning

Anders Persson, professor och föreståndare på CMIV, vann med sin bild på ett mekaniskt hjälphjärta, fototävlingen Wellcome Image Awards 2014.

Kemisk genförändring bakom pollensnuva

Den kraftiga ökningen av allergi, ledsjukdomar, diabetes och andra vanliga sjukdomar som inbegriper immunsystemet, talar för att miljöfaktorer har stor betydelse. En studie på patienter med pollensnuva visar nu att detta kan ske via kemiska förändringar av generna, så kallad DNA-metylering.

prematur

Låg födelsevikt kopplas till infertilitet

Flickor som fötts oväntat små eller underviktiga verkar ha dubbelt så stor risk att själva få infertilitetsproblem i vuxen ålder jämfört med dem som hade normal vikt.

VFU-priset till anestesi- och operationskliniken

Årets pris till den klinik som bäst utvecklat sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) går i år till anestesi- och operationskliniken på US. Priset delas ut av Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland.

margareta bachrach

Hon ska ansvara för utbildning av LiU:s lärare

Det är inte bara studenterna vid LiU som ska utbildas. Universitetet satsar också mycket på vidareutbildning av sina lärare. I sommar tar Margareta Bachrach-Lindström, docent på Hälsouniversitetet, över ansvaret för Didacticum.

Ägg- och spermadonatorer nöjda med sitt val att hjälpa

Ägg- och spermadonatorer är nöjda med sitt val att hjälpa ofrivilligt barnlösa par. Trots att de inte kan vara anonyma är det ytterst få som ångrar sitt beslut.

Ultraljud missar många hjärtfel hos foster

Drygt sex av tio allvarliga hjärtfel hos foster förblir oupptäckta i de ultraljudsundersökningar som erbjuds alla gravida. En orsak till att man inte hittar missbildningar är fetma hos den blivande mamman.

Allt fler fattiga äldre

Andelen ekonomiskt utsatta pensionärer har fördubblats sedan 2006 och fortsätter öka. Oftast är fattigdom en effekt av oförutsedda händelser, visar en avhandling som presenterats i socialt arbete.


Sidansvarig: therese.ekstrand@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-16