Göm menyn

Ämnesindelning

Följande ämnesindelning finns vid Hälsouniversitetet, den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

 

Medicinska grundvetenskaper och klinisk laboratoriemedicin Ämnesföreträdare
Cell- och molekylärbiologi Peter Strålfors
Neurobiologi Anders Blomqvist
Genetik och bioinformatik inklusive klinisk genetik Peter Söderkvist
Kemi inklusive klinisk kemi  Elvar Theodorsson
Fysiologi inklusive klinisk fysiologi Eva Nylander
Mikrobiologi inklusive klinisk mikrobiologi Lennart E Nilsson
Immunologi inklusive klinisk immunologi och transfusionsmedicin Jan Ernerudh
Patologi inklusive klinisk patologi Per Hultman
Farmakologi inklusive klinisk farmakologi Staffan Hägg
Biomedicinsk laboratorievetenskap Dick Wågsäter
Forensisk medicinska vetenskaper Gunilla Holmlund
   
Klinisk medicin  
Anestesi och intensivvård Christina Eintrei
Onkologi och hematologi Charlotta Dabrosin
Dermatologi och venerologi Chris Anderson
Internmedicin inklusive endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar Fredrik Nyström
Kardiologi Lena Jonasson
Kliniska neurovetenskaper Eva Svanborg
Medicinsk bildvetenskap och radiofysik Örjan Smedby
Infektionsmedicin Pia Forsberg
Reumatologi Thomas Skogh
Ortopedi Per Aspenberg
Kirurgi och urologi Oliver Gimm
Hand- och plastikkirurgi Gunnar Kratz
Thorax- och kärlkirurgi Henrik Ahn
Njurmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi Mårten Segelmark
Psykiatri inklusive barn- och ungdomspsykiatri Carl Göran Svedin
Ögonsjukdomar Per Fagerholm
Öron-, näs- och halssjukdomar Torbjörn Ledin
Obstetrik och gynekologi Jan Brynhildsen
Pediatrik Peter Bang
Geriatrik Jan Marcusson
Allmänmedicin Carl Johan Östgren
Rehabiliteringsmedicin Björn Gerdle
   
Hälsovetenskap  
Utvärdering och hälsoekonomi Per Carlsson
Socialmedicin och folkhälsovetenskap Margareta Kristenson
Arbets- och miljömedicin Christer Tagesson
Omvårdnad (IMH) Carina Berterö
Omvårdnad (ISV) Katarina Hjelm
Arbetsterapi Helena Hemmingsson
Sjukgymnastik Birgitta Öberg
Logopedi Christina Samuelsson
Medicinsk pedagogik Madeleine Abrandt Dahlgren

 


Sidansvarig: maria.sundkvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-09-05