Göm menyn

Forskarutbildningskurser 2014

Från och med 1 november 2013 införs några förändringar vad gäller forskarutbildningskurser. Totalt krav för forskarutbildningskurser är för doktorsexamen 30 hp (tidigare 33 hp, 38 hp för de som arbetade med försöksdjur), för licentiatexamen 18 hp (tidigare 18 hp, 23 hp för de som arbetade med försöksdjur). Dessa förändringar gäller automatiskt för doktorander antagna från och med 2013-11-01. För doktorander antagna under perioden 2012-11-01 och 2013-10-31 gäller denna förändring, under förutsättning att den individuella studieplanen ändras när det är dags för årlig uppdatering.

En annan ändring är att det bara finns obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser, tidigare fanns även uppdelningen på allmänvetenskapliga och ämnesspecifika forskarutbildningskurser.

Vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen v 3 4 5   6   7   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Basic Biostatistics 5 varje termin x x   x                               
Scientific Methodology 5 varje termin             x x x                  
Bioethics and Research Ethics 3 varje termin                   x x   1d          
Scientific Communication and Information Retrieval 3 varje termin                         x     1d    


 

Valbara kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen v1  2  3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Laboratory Animal Science, examinationsdelen (web-course) 5 varje termin           2d               2d                  
Epidemiology 5 varje vt                       x x 1d                  
Multivariate Statistics 5 varje vt                                   x x x      
Cardiovaskular Biology 5   x x x x x                                      
Cytokines and Chemokines in Inflammation 3           x x x                                
Advanced Qualitative Metholdology 5             x x         x                      
Infection Biology, halvfart 5                                     x x x x x x
Neurobiology, halvfart 5                                 x x x x x      
Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi 3                                 x              
Medicinsk pedagogik 5                           x 1d       x 2d   x 2d        

 

Höstterminen 2014

Sista anmälningsdag till höstterminens kurser är den 19 maj 2014

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen? v36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46  47 48 49 50  51 
Basic Biostatistics 5 varje termin x x                          
Scientific Methodology 5 varje termin           x x x                
Bioethics and Research Ethics 3 varje termin                     x x   1d    
Scientific Communication and Information Retrieval 3 varje termin                   x   1d        

 

Valbara kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen? v36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Laboratory Animal Science, examinationsdelen (web-course) 5 varje termin       2d                 2d      
Good Clinical Practice 5 varje ht                     x x x      
Good Laboratory Practice 3 varje ht                           x   1d
The Art and Science of Scientific Writing 5 varje termin 1d   1d   1d   1d     1d   1d   1d   1d
Basic Qualitative Methodology 5   x x       x                    

Advanced Immunology, något mindre än halvfart, v45 2014 - v3 2015

5                     x x x x x x x
Economic evaluation of health care programmes 5                       x x   1d    

 

Kurser som ges av institutioner

 


Sidansvarig: maria.sundkvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-22